Ekspertutvalg: Bør minimum ha 15 000 innbyggere i kommunen

Fosna-Folket.no
I dag bor over 25 000 på Fosen. Dette tilfredstiller ekspertutvalgets «minstekrav» for å få nye oppgaver

Ekspertutvalget for kommunereformen overleverte mandag sin sluttrapport til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H). Utvalget har vurdert eksempler på oppgaver det kan være aktuelt å flytte. Dette skriver regjeringen i en pressemelding.

– De faglige innspillene vi har fått fra utvalget er et viktig bidrag til vårt arbeid med å vurdere oppgaver som kan overføres til større og mer robuste kommuner. Ekspertutvalgets rapport viser at større kommuner kan få flere oppgaver og mer ansvar. Dette vil gi bedre velferdstjenester til innbyggerne og gjøre kommunen i stand til å ta vare på de innbyggerne som trenger det aller mest. I tillegg vil det gi kommunene bedre mulighet til å skape de lokalsamfunnene de ønsker, sier statsråden i uttalelsen.

Overføring av oppgaver
Utvalget konkluderer med at kommunene minst bør ha 15 000 – 20 000 innbyggere. Dette mener ekspertutvalget er en forutsetning for at kommunene kan ta på seg nye oppgaver.

NTB, som først omtalte saken, skriver at utvalget mener det er flere oppgaver som kan og bør overføres fra stat og fylke til kommunene. Dette forutsatt at kommunene har minimum 15 000 innbyggere:

«Habiliterings- og rehabiliteringstjenestene, statlige oppgaver tilknyttet fosterhjem og barneverninstitusjoner, hjelpemidler til personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidsmarkedstiltak i skjermet sektor og virkemidler for lokal nærings- og samfunnsutvikling», skriver NTB.

Utvalget mener at kommuner med minimum 100 000 innbyggere kan overta ansvaret for videregående opplæring og kollektivtransport.

– Ikke flertall
– Selv om dette er et velbegrunnet ønske fra utvalgets side, vil ikke regjeringen stille krav til kommunene om antall innbyggere. Det er ikke flertall for dette på Stortinget, påpeker Sanner.

Behandles før vedtak
Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar sikte på å legge fram en stortingsmelding om hvilke oppgaver som kan overføres til større og mer robuste kommuner våren 2015.

– Stortinget vil dermed ha behandlet forslaget om nye oppgaver til kommunene før kommunene skal gjøre sine lokale vedtak, sier Sanner.

%d bloggere liker dette: