Eks-ordfører søker fritak fra alle politiske verv

Fosna-Folket.no

Tidligere ordfører for Senterpartiet i Roan, Jan Helge Grydeland, søker om fritak fra alle politiske verv i Roan.

Jan Helge Grydeland satt som ordfører i Roan i perioden 2011 – 2015, og er i dag menig representant i blant annet kommunestyret.

Arbeids- og livssituasjon

Grydelands søknad om fritak blir behandlet av kommunestyret torsdag kveld denne uka. Han har begrunnet ønsket om fritak sin arbeids- og livssituasjon. Han vil overfor Fosna-Folket ikke utdype dette ytterligere.

Rådmannen innstiller på at Grydeland får fritak for resten av valgperioden, som han har bedt om. Valgnemnda legger fram sin innstilling i møtet.

Det er Kommunelovens paragraf 15.2 som åpner for muligheten til at folkevalgte kan søke fritak. Der står å lese:

«Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet».

Gisle Brattgjerd første vara

Jan Helge Grydeland er i tillegg til å være medlem av kommunestyret, også medlem av formannskapet, medlem av valgnemnda, medlem av administrasjonsutvalget, medlem av skatteutvalget og varamedlem av forhandlingsutvalget.

Gisle Brattgjerd er første varamedlem til kommunestyret for Senterpartiet.

%d bloggere liker dette: