Disse kommunene vil vokse mest fram til 2040

Fosna-Folket.no

I Statistisk sentralbyrås befolkningsframskriving spår de vekst for alle Fosen-kommunene, bortsett fra Osen og Roan.

I sine prognoser for framtidig befolkningsvekst i perioden 2016-2040 viser tall fra Statistisk sentralbyrå at de fleste kommunene i Sør-Trøndelag vil få flere innbyggere de neste 24 årene. Prognosene er basert på befolkningsutviklingen de siste årene og kriterier som fruktbarhet, levealder, innenlands flytting og innvandring.

Ørland vokser mest

I SSBs hovedalternativ legges middels fruktbarhet, middels levealder, middels innenlands flytting og middels innvandring til grunn. For dette alternativet viser tallenes tale at Ørland kommune vil oppleve størst i vekst fram til 2040, selv uten å medregne utbyggingen av kampflybasen som vil gi rundt 600 nye arbeidsplasser. Per i dag har Ørland kommune 5209 innbyggere, men dette tallet er tenkt til å stige til 6050 innen 2040. Det gir en prosentvis økning på 16,1 prosent.

Blir flere

Nabokommunen Bjugn vil også oppleve stor befolkningsvekst, ifølge SSB. Prognosene viser en prosentvis økning på 14,2 prosent. Bjugn har i dag 4779 innbyggere, og er tenkt til å ha 5458 i framtida. Vekst spås også for kommunene Rissa, Åfjord og Leksvik. Rissa er ventet en prosentvis økning på 10,5 prosent, etterfulgt av Åfjord med 9,2 prosent. Rissa har i dag 6644 innbyggere, men vil ha 7344 i 2040. Åfjord med sine 3272 innbyggere i 2016, kan telle 3572 om 24 år.
Nedgang i folketall

Leksvik vil i likhet med de overnevnte kommunene oppleve vekst, men i noe mindre grad. Prognosene for Leksvik viser en økning på 2,0 prosent.

6 kommuner i Sør-Trøndelag vil ifølge SSB-tall oppleve nedgang i folketallet i perioden, deriblant Osen og Roan. Osen kommune har i dag 976 innbyggere, men er spådd en nedgang på -8,5 prosent. Også Roan, med sine 961 innbyggere, vil bli færre, med en nedgang på -5,3 prosent.

Uforutsette hendelser

På fylkesnivå viser tallene at det vil bli 64 000 flere sørtrøndere, en vekst på 20 prosent, i 2040. For Nord-Trøndelag er veksten spådd til 15 prosent økning.

Det understrekes at befolkningsframskrivingene er prognoser, og ikke tar høyde for uforutsette hendelser, eksempelvis knyttet til innvandring.

%d bloggere liker dette: