Dette skal til Åfjord og dette skal til Bjugn – dersom de slår seg sammen

Fosna-Folket.no

Nykommunen vil blant annet arbeide for ei bru over Åfjordsstraumen.

I den politiske plattformen utarbeidet av rådmennene i Bjugn og Åfjord skisseres en ny kommune bestående av både Bjugn, Åfjord og Roan. Plattformen tar sikte på ei sammenslåing tidligst i januar 2020.

Kalles «Fosen kommune»

Til tross for at roansbyggen har takket nei til dialog med Bjugn ved to anledninger, bygger plattformen på intensjonsavtalen mellom Roan og Åfjord, som vedtok sammenslåing i juni. Det legges altså til grunn at Roan fortsatt er med som partner i nykommunen.

I plattformen som ble presentert for formannskapene i Åfjord og Bjugn tirsdag denne uka, er imidlertid også forespørslene fra Bjugn inkludert.

Den nye kommunen har fått en foreløpig arbeidstittel som Fosen kommune.

Åfjord blir sentrum

Bjugn, den mest folkerike kommunen i konstellasjonen, har godtatt at kommunesenteret i den nye kommunen legges til Årnes i Åfjord. Kommunesenteret huser blant annet ordfører, rådmann og øverste ledere for oppvekst, helse, tekniske tjenester, økonomi og personal.

I tillegg vil et såkalt plankontor legges til Åfjord, som vil ha sentrale funksjoner knyttet til planlegging og drift av den nye kommunen.

Nedenfor er noen av de andre punktene i den felles plattformen presentert.

Dette legges til Bjugn

Følgende fasiliteter vil legges til Bjugn i den nye kommunen:

Næringslivets hus. Omfatter kontorene til Næringsforeninga, Kopparn Utvikling m.m.

Nav-kontor. Dette for å kunne «forløse synergier» fra kunnskapen om arbeids- og næringsliv

Regionalt kultursenter. Den nye kommunen skal satse på Botngård som regionalt kultursenter på Fosen

Kommunekontor

I tillegg fastslår plattformen at Botngård skal videreutvikles som skolesenter, samt at den nye kommunen skal arbeide for at Fosen videregående skole blir det største lærestedet for videregående opplæring på hele Fosen. Sykehjemmet og legekontoret i Botngård skal bestå.

Dette legges til Åfjord

Følgende fasiliteter vil legges til Åfjord i den nye kommunen:

Kommunesenter (ordfører, rådmann, øverste kommuneledelse)

Plankontor. Planlegging og drift av den nye kommunen

Det vil også jobbes for at Åfjord videregående skole skal bestå, selv om den nye kommunen vil huse to videregående skoler. Omsorgs- og pleietjenestene i Stokksund, samt sykehjemmet og legekontoret i Årnes består slik som det er i dag.

Dette legges til Roan

Følgende fasiliteter vil legges til Roan i den nye kommunen:

Kommunekontor, som vil være bemannet ut i fra lokale behov

Sykehjemmet i Roan skal etter planen bestå. Dagens desentraliserte skolestruktur vil forsøkes opprettholdt, og kommunesammenslåingen skal heller ikke rokke ved barnehagestrukturen.

Rassikring på fylkesvei 14 mellom Sumstad og Roan sentrum, inkludert støtte til bygging av tunellene «Hellfjord – Beskelandsfjorden» og «Beskelandsfjorden – Roan» er blant de tre prioriterte samferdselsprosjektene i den nye kommunen.

Må være ute av ROBEK

De andre to samferdselsprosjektene som vil bli høyt prioritert er å etablere ei bru over Åfjordsstraumen, samt å støtte bru over Trondheimsfjorden og Stjørnfjorden som ligger inne i Fosenpakke 2.

Ifølge plattformen er for øvrig Bjugn og Åfjord enige om å unngå større investeringer i denne valgperioden, og alle tre kommunene som skal inngå i den nye kommunen må være ute av ROBEK-lista før 1. januar 2020. I dag er Roan og Bjugn begge på ROBEK.

Behandles i oktober

Det er også ønskelig at et kommunestyre bestående av representanter fra Roan, Bjugn og Åfjord skal telle 27 representanter – i stedet for minimumskravet om 19, for å sikre best mulig representasjon.

Det sies også at det er opp til hver enkelt kommune hvordan innbyggerne skal få sin stemme hørt vedrørende den mulige sammenslåinga.

Dersom man går videre med avtalen, ønsker kommunene å fatte et vedtak før 30. september. Fylkesmannen skal gi sin innstilling til ny kommunestruktur før 1. oktober.

%d bloggere liker dette: