Dette skal ordførerne jobbe med i 2016

Fosna-Folket.no

Ordførerne på Fosen svarer på hva som er deres fremste mål for neste år.

John Einar Høvik (Ap), ordfører i Osen

– Vi skal prøve å få gjennomført flest mulig av valgløftene, og opprettholde den gode tjenesteproduksjonen vi har i kommunen. Før valget gikk vi hardt ut og sa at vi ønsket å stoppe prosessen med kommunereformen, vi ønsker mer data inn i skolen, og så har vi et kunstgressprosjekt ved Strand skole som vi skal begynne å jobbe med.

 

Ove Vollan (H), ordfører i Rissa

– Det er å få til et veldig godt samarbeid med Leksvik for å skape den nye kommunen, og så er det å i samarbeid med næringslivet skape flest mulig trygge arbeidsplasser i kommunen. De to tingene vil ha størst betydning på sikt og bidra til gode kommuner å bo i.

 

Vibeke Stjern (Ap), ordfører i Åfjord

– Det er å sørge for at vi klarer å skape masse verdier når vindkraftutbyggingen kommer i gang, og så har jeg et mål om at vi åfjordinger skal ta imot flyktningene på en god måte.

 

Tom Myrvold (H), ordfører i Ørland

– At vi klarer å finne den beste løsningen for Ørland i fremtida. Da tenker jeg i hovedsak på kommunereformen. Jeg tror det blir det viktigste spørsmålet i 2016.

 

Ogne Undertun (Ap), ordfører i Bjugn

– Det tror jeg må være å komme i tettere dialog med innbyggerne i kommunen. Bjugn står ved en del veiskiller, både med tanke på kommunereformen og kommuneøkonomi, og det siste kommunevalget viste at valgdeltakelsen i Bjugn er for lav. Det er flere ting som tilsier at vi trenger et folkelig engasjement, og vi trenger å vite hva folk ønsker seg av fremtiden.

 

Einar Eian (H), ordfører i Roan

– Jeg ivrer for veiene i Roan, så jeg må si at det fremste målet for 2016 er å jobbe for at vi får bedre veier. Det er ingen hemmelighet at veiene i Roan er under enhver kritikk, og er både smale og rasfarlige. Vi har jobbet i mange år for å heve standarden på veiene, men vi kan ikke gi oss.

 

Steinar Saghaug (H), ordfører i Leksvik

– Det er å bidra til at vi jobber positivt med sammenslåingsbeslutningen som er tatt, både politikere, ansatte og innbyggerne. Fokuset må være å se mulighetene i den nye kommunen. I den forbindelse er en felles videregående skole i Vanvikan viktig.

%d bloggere liker dette: