Dette mener ordførerne er Fosens største suksesser og fiaskoer

Fosna-Folket.no

Kommunesammenslåing, arbeidsplasser, Robek-lista, prisdryss, vindkraft, kampflybase, og call-senter. Slik oppsummerer Fosen-ordførerne de største seirene og de bitreste nederlagene de siste fire årene.

Om to uker går Norge til valgurnene for å bestemme hvem som skal styre landet de neste fire årene.

Adresseavisen har spurt alle ordførerne i Trøndelag unntatt ordføreren i Trondheim kommune hvordan de oppsummerer denne valgperioden.

Slik oppsummerer ordførerne på Fosen den største suksessen og den største fiaskoen de siste fire årene til avisa.

Kommunesammenslåing

– Fiaskoen er jo at vi har kjørt to runder med kommunesammenslåing og det endte med tvang, sier Ørland-ordfører Tom Myrvold (H) på spørsmålet fra Adresseavisen om Ørlands største fiasko de siste fire årene.

Det er en fallitterklæring og vanskelig å forstå at det skulle bli slik. Vi får ta en lik del av ansvaret, sier han.

Åfjord-ordfører Vibeke Stjern (Ap) trekker også frem kommunesammenslåing som det største nederlaget for Åfjord de siste årene.

– Det har gått for mye tid og krefter til kommunereformen. Det startet med engasjement og løfter om flere oppgaver, men endte i en utmattende prosess, sier hun til avisa.

– Nå håper jeg dette ikke har ødelagt for det gode samarbeidet vi har hatt på Fosen.

Robek-lista

Robek-lista (Register obetinget godkjenning og kontroll) er en liste over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. Kommuner på lista må ha godkjenning fra kommunal- og moderniseringsdepartementet for å ta opp lån og inngå langsiktige leieavtaler, og får budsjettene sine kontrollert.

– Vi er kommet oss ut av Robek-lista! Takket være solid innsats fra alle ansatte, sier Leksvik-ordfører Steinar Saghaug (H) for å oppsummere kommunens største seier de siste fire årene.

Bjugn har havnet på Robek-lista. Det sier Bjugn-ordfører Ogne Undertun (Ap) er kommunens største fiasko de siste fire årene.

– Vi havnet på Robek-lista. Og har innført eiendomsskatt på hus og hytter. Jeg gikk til valg på å innføre eiendomsskatt, som ikke skulle pøses inn i ordinær drift, men sikre ny skole og eldresenter. Den skal fjernes i 2019. Ellers er jeg ferdig, sier han til Adressa.

Leksvik så seg også nødt til å innføre eiendomsskatt på verker og bruk for å komme seg ut av den økonomiske ubalansen, noe Saghaug sier er kommunens største fiasko de siste årene.

– Eiendomsskatt på verker og bruk er en skatt næringslivet må betale, uansett om man ikke driver med overskudd. Det er tungt for mange, men vi skal avskaffe den nå da, sier Leksvik-ordføreren.

Vindkraft

Stjern trekker frem den store nasjonale satsningen på vindkraft på Fosen gjennom Fosen Vind som den største suksessen for Åfjord kommune.

– Vindkraftselskapet vil sikre stor lokal verdiskapning i Åfjord, sier hun.

Roan-ordfører Einar Eian (H), sier kommunens største nederlag har vært ikke å skaffe mer aktivitet til Fosen kysthavn enn det har blitt.

– Ilandføring av vindmøller var blant annet på tale, men det lot seg ikke gjøre på grunn av veien, sier han og sikter til at manglende rassikring og dårlig veikvalitet gjør Roan mindre attraktiv for næringslivet.

Oppdrett

Eian trekker frem Kråkøy slakteri og nyvinning i oppdrettsnæringa som Roans største suksess denne stortingsperioden.

– Kråkøy slakteri, der har de laget den første lukkede ventemerden som gjør at spredning av sykdom ikke skjer. Det er den første i sitt slag, sier han.

Også Bjugn-ordfører Undertun trekker frem utvikling i den blå sektoren som sin kommunes største suksess.

– Marine Harvest har bygd en fôrfabrikk i Bjugn, med en omsetning på fire milliarder i året. 70 arbeidsplasser, flere av dem høykompetansearbeidsplasser, sier Bjugn-ordføreren.

Arbeid og befolkning

Rissa-ordfører Ove Vollan (H) trekker frem å redde verftet og helsefortet i kommunen som de største suksessene i kommunen, sammen med at kommunen fikk Utdanningsdepartementets skoleeier-pris i 2016.

Samtidig trekker han frem å skape arbeidsplasser som kommunens største fiasko.

– Vi må skape flere arbeidsplasser, der må vi jobbe tett med næringslivet. Det er også mye høy kompetanse blant flyktningene. Vi har blant annet fått til en del spennende ting på matsida. Vi hadde en matdag med internasjonale retter som var en kjempesuksess, sier Vollan til Adresseavisen.

Osen-ordfører John Einar Høvik (Ap) trekker også frem flyktninger som en ressurs.

– Vi har en utfordring med befolkningsveksten, men flyktningene bidrar jo positivt, sier Høvik som en oppsummering av kommunens største nederlag denne stortingsperioden.

– Vi har også hatt brukbar suksess med mottaket av flyktninger. Først kom det fem fra Eritrea, så kom det tolv syrere med familier. Det utfordret lille Osen i starten, men takket være godt samarbeid mellom oppvekst, helse og sentraladministrasjon, er flere av dem i jobb. Alle er ute i språkpraksis, og vi har bygd opp voksenopplæringen. De trives her og har omtanke for hverandre, sier Høvik for å oppsummere kommunens største suksess.

Han trekker også frem Calling-senteret One2cel, som har sitt norske kundeservicekontor i Osen.

– Calling-senteret One2Cell gjør det kjempebra, og nå har de 21 ansatte. Og det er en næring som ikke har spesiell relevans til vårt område.

Kampflybase

Selv om det er mer enn fire år siden kampflybasevedtaket i 2012, der det ble avgjort at Norges kampfly har sitt hovedsete på Ørland flystasjon, trekker Ørland-ordfører Myrvold det frem som kommunens største suksess de siste fire årene.

– Jeg vil si at arbeidet vi har lagt ned på støy har vært et nybrottsarbeid. Vi har gått opp løypa og fått gjort mange viktige avklaringer og fått på plass et regelverk. At Forsvarsdepartementet nå er med på å betale et flott oppvekst- og idrettssenter i hjertet av Brekstad, er resultatet av godt og tungt politisk håndverk, sier han.

I utgangspunktet var tonen at «dere har fått kampflybasen, kom ikke å be om mer», men etter hvert fikk vi forståelse for at innbyggerne ikke bare kan merke de negative effektene av flybasen. 100 millioner er departementets andel. Halvparten av arealene våre er båndlagt av forsvaret. Vi kan for eksempel aldri bli en oppdrettskommune, det må vi kompenseres noe for, sier Ørland-ordfører Tom Myrvold i Adresseavisens oppsummering av status for alle kommunene i Trøndelag før valget.

%d bloggere liker dette: