Dette kan bli Norges største vindkraftverk

NRK.no

NTE har ikke gitt opp satsinga på vindkraft, selv om Statkraft dropper sine prosjekt på Fosen. Om ikke lenge skal de avgjøre om de skal bygge det som kan bli Norges største vindkraftverk.

Det er snart tre år siden vindmølleparken i Ytre Vikna i Nord-Trøndelag åpnet, og eierne NTE og TrønderEnergi går allerede med overskudd.

– Kraftprisutviklinga i etterkant har vært dårligere enn det vi regnet med, men i og med at vi har et prosjekt som har en god lønnsomhet og fordi vi har investeringsstøtte fra Enova til grunn, så er vi veldig fornøyd, sier energidirektør i NTE, Kenneth Brandsås til NRK.

Kan bli 40 nye vindmøller i Ytre Vikna

NTE har planer om å investere hele 500 millioner kroner hvert år de neste fem årene i fornybar kraftproduksjon som vind og vann.

– Vi registrerer at vindkrafta har blitt mye mer lønnsom fordi mesteparten av utstyret blir kjøpt fra Europa, og der har kostnadene gått ned etter finanskrisa. Mens når vi skal bygge ut vannkraftverk, kommer de fleste av kostnadene fra Norge og der har prisene steget jevnt, sier Brandsås.

Selskapet er nå i ferd med å avgjøre om de skal bygge 40 nye vindmøller i Ytre Vikna. Og det samtidig som at Statkraft skrinlegger en planlagt satsing på vindmøller i Fosen.

– Da vi gjorde opp status ser vi at prosjektene ikke er lønnsomme og da er det ikke forsvarlig å gå videre med det, sa konserndirektør i Statkraft, Jon Brandsar til NRK.

De 40 turbinene er forventet å produsere om lag 450 GWh fornybar energi årlig, noe som tilsvarer strømforbruket til ca. 25 000 husstander. Likevel mener Brandsås de må ta til etterretning at Statkraft har sagt nei til Fosen Vind.

– Vi ønsker fremdeles å jobbe videre med våre planer, men vi registrerer jo at det med dagens kraftpriser er krevende å få lønnsomhet i nye prosjekter, sier han.

Tar beslutninga i år

Brandsås mener det er ganske likt mellom hva som er billigst å satse på av vind og vann.

– Det er helt avhengig av hva vi vil satse på, og hva vi til syvende og sist finner som mest lønnsomt etter at vi har det endelige beslutningsgrunnlaget, sier han.

– Når vil dere ta en beslutning?

– For Ytre Vikna to er målet vårt å avklare det i løpet av andre halvår i år, sier Brandsås.

%d bloggere liker dette: