Dette kan bli lagerområde for Statnett

Fosna-Folket.no

Fosen Kysthavn i Bessaker kan bli et viktig område for mellomlagring av tungt materiell, hvis en ny 420 kV ledning fra Namsos via Fosen til Nordmøre blir realisert.

Ved Fosen Kysthavn, som fra starten var kjent under betegnelsen Bessaker havn og næringspark, har det vært lite aktivitet så langt. Det kan det bli en endring på nå.

Master og linjer

Den nye «superlinja» på 420 kV, som Statkraft har fått konsesjon til å bygge ut av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), er nært knyttet til vindkraftutbygginga i Fosen.

«Før prosjektet kan starte byggeaktiviteten må Statnetts styre ta en investeringsbeslutning. Når en investeringsbeslutning foreligger vil byggefasen starte. En slik fase kan omfatte skogrydding, bygging og utbedring av nye og eksisterende veier, etablering av helikopterlasteplasser og oppstillingsplasser for vinsjer og linetromler, utførelse av betongfundamenter, montasje av master og montasje/strekking av linjer.»

Det opplyser Statnett om på sine nettsider.

Juni

– Vi har fått beskjed om at Statnett vil ta en beslutning i juni. Hvor snart i etterkant de vil ta  bruk Fosen Kysthavn er litt usikkert, sier Roan-ordfører Jan Helge Grydeland til Fosna-Folket.

Avtalen mellom Statnett og Fosen Kysthavn er på to og et halvt år, og Statnett vil bruk rundt seks mål av industriområdet ved havna.

– Hvor mye gir dette i inntekter?

– Dette gir ikke så store inntekter, vel så viktig er det at vi får i gang noe virksomhet som forhåpentligvis vil ha en smitteeffekt, sier Grydeland.

%d bloggere liker dette: