Dette kan bli friskole fra høsten 2017

Fosna-Folket.no

En gruppe interessenter har søkt om at Vik-Bessaker kan bli en friskole.

Arne-Johan Nikolaisen sier temaet friskole har vært oppe i flere møter i forbindelse med barnehage og skole den siste tida.

Avhenger av politikerne

– Folk i området er opptatt av at skolen består. Derfor har det kommet spørsmål om vi ikke kan få til en friskole. Det viste seg at en god del ønsker å være med på dette. Det ble derfor satt ned en gruppe, som nå har søkt Utdanningsdirektoratet innen fristen 1. februar om å få opprette Vik-Bessaker friskole, forklarer Nikolaisen.

Han sier dette er noe de vil satse på hvis lokalpolitikerne går for å legge ned skolen i kommunal regi.

Torsdag kveld denne uka skal Roan kommunestyre behandle framtidas skolestruktur. Vik-Bessaker skole blir foreslått nedlagt.

Rissa

I Fosen er det fra før kun en privatskole i drift i dag: Skaugdalen Montessoriskole i Rissa. Den startet opp driften i 2014 med 15 elever. Ved siste skolestart var det 21 elever ved skolen.

Nærmiljøskole

– Hvilken type friskole er det søkt om?

– I forhold til grunnskolenivå, er det gjerne tre ulike typer: friskole tuftet på livssyn, friskole tuftet på anerkjent pedagogisk retning som eksempelvis montessori- eller steinerpedagogikk eller friskole etter særskilt profil. Vi har gått for det siste.

Hva innebærer dette?

– Vi ser for oss å drive i forhold til kunnskapsløftet, men har lagt inn en egen profil som nærmiljøskole og et ekstra fokus mat og helse. Det siste innebærer at vi vil aktivt bruke nærmiljøet i undervisningssammenheng, forteller Arne-Johan Nikolaisen.

Nikolaisen legger til at de kan forvente et svar på søknaden innen 1. november, og at en eventuell friskole første vil kunne komme i gang fra og med høsten 2017.

%d bloggere liker dette: