– Dette er priskollaps

E24.no

Strømregningen din kan bli over 900 kroner rimeligere i år enn i fjor. Årsaken er at det er blitt bygd ut mye fornybar energi i våre naboland.

– Strømprisen er den laveste på 15 år. Det er kjempegode nyheter for strømkundene, sier kommunikasjonssjef i Hafslund Strøm, Katarina Finneng.

E24 har beregnet hvor stor strømregningen din blir i år sammenlignet med i fjor, med utgangspunkt i historiske priser og fremtidspriser i spotmarkedet på strømbørsen.

Fremtidsprisene på strømbørsen indikerer at en gjennomsnittlig strømkunde i Sør-Norge vil få en strømregning som er over 900 kroner lavere enn i fjor.

Rekordlav strømpris

Hele 800 kroner av denne besparelsen vil komme i perioden august til desember, fordi det er forventet ekstra lave strømpriser på slutten av sommeren og utover høsten.

Dermed kan strømkunder i Sør-Norge forvente at strømregningen ender rundt 5.300 kroner. E24s beregninger tar utgangspunkt i et årlig forbruk på 20.000 kilowattimer (kWh).

Men, det finnes et men.

I tillegg kommer nemlig nettleien – som i år øker med i gjennomsnitt 200 kroner til 9.580 kroner inkludert offentlige avgifter, ifølge tall fra NVE.

Det er verdt å merke seg at nettleien i E24s priseksempel – inkludert forbruksavgift, Enova-avgift og moms – da vil utgjøre hele 64 prosent av husholdningens strømkostnader.

Merk at husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt for moms på strøm. Husholdninger i Nord-Troms og Finnmark er i tillegg fritatt for forbruksavgift.

Priskollaps

Kommunikasjonssjef i Hafslund Strøm, Katarina Finneng, sier at selskapet ikke taper penger på superlave strømpriser fordi de kjøper strøm på strømbørsen og selger den videre til strømkundene.

Samtidig peker hun på at strømprisen de siste to årene har vært lavere enn de syv foregående årene.

Markedssjef i Gudbrandsdal Energi, Jan Jansrud, mener også at situasjonen er veldig bra for strømkundene.

Også hans selskap kjøper strøm til spotpris på strømbørsen, og selger den videre til strømkundene.

– Dette er en priskollaps, sier han om utviklingen på strømprisen i år.

– Årsaken er at vi har fått mye fornybar energi i Skandinavia og i omkringliggende land, sier Jansrud.

Derfor er strømprisen lav

De siste årene er det blitt bygget ut mye mer produksjonskapasitet av for eksempel vindkraft.

I Tyskland har det vært en storstilt utbygging av solenergi.

Siden det både importeres og eksporteres strøm til og fra Norge, betyr kraftsituasjonen i omkringliggende land mye for utviklingen av strømprisene her til lands.

– Det vil bli hardt å være strømprodusent fremover, sier Jansrud.

Han viser også til at det er fortsatt mye snø i fjellet som skal smelte, og det er meldt mye nedbør som kan presse prisene ytterligere ned i den delen av regningen som ikke har med nettleie å gjøre.

Samtidig peker han på at dersom det kommer en god gammeldags vinter, vil strømprisene igjen øke noe.

Han peker også på at strømprisen vil kunne variere i ulike strømsoner (såkalte spotprisområder) i landet, avhengig av linjekapasitet. Det kan oppstå flaskehalser som gjør at strømprisen varierer fra strømsone til strømsone.

Om E24s beregninger: Vi har tatt utgangspunkt i historiske strømpriser og fremtidspriser fra Nord Pool Spot og Nasdaq OMX Commodities, og beregnet effektive strømpriser for strømkunder med en gjennomsnittlig forbruksprofil og et årlig forbruk på 20.000 kWh. Vi har lagt til grunn at kraftleverandørens påslag på spotpris inkludert elsertifikatavgift og mva er 2 øre per kilowattime.

%d bloggere liker dette: