Detaljreguleringsplan for Utrosjøen

Kommunen varsler om planarbeid for å legge til rette for bevaring og formidling av kulturminneverdiene på Roan bygdatun, samt allmenn bruk av området. Planen er et begrenset område ved Utro bygdetun, se kart. Se www.planogmiljo.no/utrosjoen og Åfjord kommunes hjemmeside. Merknader må komme før 21. april 2023. Folkemøte om planen fredag 24.03.23 kl 19:00 på Julie Næss-tunet.

%d bloggere liker dette: