– Det er som om vi hadde mistet kampflybasen

Fosna-Folket.no

Ordfører på Ørlandet, Hallgeir Grøntvedt (Sp), sier at den avblåste vindkraftutbyggingen er svært negativ for hele Fosen.

– Det medfører at det ikke blir en kraftlinje gjennom Fosen, så denne beslutningen er negativ for hele Fosen. Det er omtrent som om vi hadde mistet kampflybasen på Ørlandet. Du kan sammenligne det med det, sier ordføreren.

Ogne Undertun sier at det er en tragedie for regionen at det ikke blir en ny kraftlinje.

– Vi er avhengig av mer tilgang på kraft for ytterligere industriell utvikling, sier han.

– Får utfordringer fremover

Hallgeir Grøntvedt tror at de skrinlagte vindkraftplanene kan ha betydning for kommunereformen.

– Åfjord og Roan får utfordringer fremover, spesielt Roan som er på Robek-lista, og har kalkulert inn fremtidige årlige skatteinntekter for å redde økonomien.

– Jeg snakker mot kommunestyret i Ørlandet når jeg sier dette, men personlig så synes jeg vi bør snakke med dem, og høre om de interessert i videre samtaler om kommunesammenslåing. Men klart, det beste hadde jo vært om de hadde kommet til oss, sier Grøntvedt.

Ørland kommunestyre gjorde et enstemmig vedtak om å se mot Bjugn som det foretrukne retningsvalget i kommunereformen.

Også Undertun tror at Statkrafts beslutning kan ha betydning for kommunereformen.

– Det avhenger av hva kommunene som blir rammet tenker om fremtiden, sier han.

Taper over 20 mill. i inntekter

Åfjord taper mellom 20 og 23 millioner kroner i årlige skatteinnekter på at det ikke blir vindkraftutbygging.

Ordfører i Åfjord, Vibeke Stjern (Ap), tviler likevel på at vindkraft-neiet vil ha noe å si for kommunereformen.

– Grunnen til at man skal slå seg sammen må være fordi man ser at man får til mer ved å være sammen enn hver for seg, og ikke fordi Åfjord ville fått skatteinntekter fra vindkraft.

– I alle våre diskusjoner med nabokommunene, så har det blitt påpekt at det ikke er mye å hente av økonomisk gevinst eller tap i kommunereformen. Og vi er det samme Åfjord som før. Vi har aldri sagt at vi skal bli rike og klare oss selv, påpeker Stjern.

Hun vil foreløpig ikke gå noe nærmere inn på om den avblåste vindkraftutbyggingen gjør at hun mener kommunen i hovedsak bør se sørover eller nordover etter samarbeidspartnere.

%d bloggere liker dette: