Det blir fire kommuner på Fosen

Fosna-Folket.no

Rissa og Leksvik får bli ny kommune, Åfjord og Roan slås sammen, Osen står alene og Bjugn og Ørland blir ny kommune. I år. Til neste år kommer en ny vurdering for kommunene på Fosen for kommuneproposisjonen i 2018.

– Alternativet til kommunereform er ikke at alt blir som det var. Jeg ser ikke bort fra at det kommer til å komme flere sammenslåinger, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Kommunekartet Stortinget skal stemme over før sommeren er presentert.

Det kom ikke mange overraskelser for Fosen, og få nye detaljer.

Utsetter stor-kommune

Arbeidet med en eventuell stor-kommune etter utredningen Sanner har bestilt, som ferdigstilles 11. April i år, kommer ikke til å gi et annet stortingsvedtak i år.

– Departementet vil komme tilbake til Stortinget med en ny vurdering for kommunene på Fosen i kommuneproposisjonen for 2018, basert på utredningsarbeidet som nå pågår, heter det i kommuneproposisjonen.

Sårbare Ørland

Stortingsflertallet begrunner tvangssammenslåinger med at det skal helt spesielle situasjoner til for ikke å følge kommunenes vedtak og ønsker.

– Unntak fra frivillighetsprinsippet vil likevel kunne være aktuelt i helt spesielle situasjoner der enkeltkommuner ikke må kunne stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn.
I tvangssammenslåingen mellom Bjugn og Ørland gir kommunaldepartementet følgende begrunnelse:

– Ørland er sårbar når det gjelder framtidig tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse, og har tunge nasjonale oppgaver som krever at areal, tjeneste og samfunnsutvikling ses i et regionalt perspektiv. Ørland er fylkets minste kommune i areal, og departementet mener at det vil være en stor utfordring å få til en hensiktsmessig utvikling sør på Fosen-halvøya hvis Ørland skal fortsette som egen kommune.

Prosessen videre

Stortingsproposisjonen inneholder minimalt med føringer for enkelt-sammenslåinger.

Det er Fylkesmannen som får i oppgave å kalle inn til et felles kommunesammenslåingsmøte når det er gjort vedtak om sammenslåing av kommuner.

På det møte skal følgende saker drøftes:

– Forslag til navn på kommunen

– Antall medlemmer i det nye kommunestyret

– Kriterier for sammensetning og funksjoner til fellesnemnd

– Valg av revisor til fellesnemnden

– oppretting av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføringen av sammenslåingen.

Utover det, gis det ingen føringer i vedtaksforslaget kommunalministeren legger frem for Stortinget.

Senest 1. januar 2020

– Det er i denne proposisjonen foreslått at sammenslåingene trer i kraft senest 1. januar 2020. Dersom det er ønsket lokalt, vil det kunne være aktuelt at enkelte sammenslåinger kan iverksettes fra 1. januar 2019. Dette vil avhenge av hvor langt de ulike kommunene har kommet i sine prosesser, heter det i proposisjonen.

77 prosent av innbyggerne i Sør-Trøndelag kommer til å bo i nye kommuner dersom flertallet på Stortinget stemmer for kommuneproposisjonen. Det er ventes ettersom Høyre, FrP og Venstre, som sammen står bak proposisjonen har flertall i dag.

%d bloggere liker dette: