Derfor velger Statkraft den soleklart lengste ruta

Fosna-Folket.no

Statkraft skal mellomlagre vindturbinene på Monstad i Åfjord i stedet for på Fosen kysthavn på Bessaker.

– Jeg synes dette er helt vanvittig, sier Bessaker-patriot Thore Erling Pettersen.

Ingen innom Bessaker

Årsaken til misnøyen er at Fosen kysthavn på Bessaker ikke ser ut til å bli benyttet i det hele tatt i forbindelse med selve vindkraftutbyggingen på Fosen. Ingen av de til sammen 71 vindturbinene som skal monteres i Roan vindpark, skal innom havna på Bessaker.

Kjøres over Momyra

De 45 vindturbinene som skal monteres på Roan vindpark øst på Haraheia, ilandføres på Monstad i Åfjord og kjøres nordover fylkesvei 715 over Momyra, Lonin og ned mot Tostendalen. Statkraft vurderer standarden på fylkesvei 715 sørover fra Bessaker og til Reppkleiv som for dårlig til frakt av så mange vindturbiner. Dette til tross for at nøyaktig samme strekning ble brukt da fire like store vindturbiner ble fraktet fra Fosen kysthavn på Bessaker og opp til Skomakerfjellet i november i fjor. Statkraft påpeker at det nå skal fraktes langt flere vindturbiner og at dette vil medføre en langt større belastning på fylkesveien. I tillegg sier Statkraft at HMS-hensyn er en vesentlig del av avgjørelsen.

Mellomlagres på Monstad

Heller ikke vindturbinene til Roan vindpark vest skal innom havna på Bessaker. Disse 26 vindturbinene skal først skipes til Monstad i Åfjord og mellomlagres der. Deretter skal vindturbinene skipes fra Monstad og til den nye ro-ro-kaia ved Einarsdalen industriområde på Straum og fraktes derifra opp adkomstveien til Roan vindpark vest.

– Himla stor forskjell

Roan-rådmann Roy-Bjarne Hemmingsen mener Statkraft burde brukt Fosen kysthavn på Bessaker til ilandføring av turbinene til Roan vindpark.

– Det er bare å se på kartet. Det er langt kortere å mellomlagre vindturbinene på Fosen kysthavn på Bessaker, og deretter frakte dem sjøveien inn til Straum. Nå velger Statkraft å mellomlagre turbinene på Monstad i Åfjord og frakte dem hele veien til Straum. Det er himla stor forskjell, sier rådmannen.

Kan tape én million

Dersom Statkraft hadde brukt Fosen kysthavn, ville Roan kommune trolig fått opp mot én million kroner i ekstra inntekt i form av havneavgift. Nå stikker nabokommunen Åfjord trolig av med det meste av kaka. Roan-rådmann Hemmingsen understreker at han ikke har noe konkret beløp.

– Jeg tør ikke anslå i kroner, men det er et betydelig beløp for en liten kommune som Roan ja, sier han.

Kjøper ikke argumentet

Bessaker-patriot Pettersen synes det er vanskelig å kjøpe Statskraft argument om at fylkesvei 715 fra Bessaker og til Reppkleiv er for dårlig til å transportere vindturbiner på.

– Det gikk bra da TrønderEnergi fraktet turbiner langs den samme strekningen. Når det går an med 4 turbiner, hvorfor skal det da ikke gå an med 80, sier han.

Pettersen mener det ville vært svært viktig for Bessaker med aktivitet på Fosen kysthavn.

– Vi så det bare da TrønderEnergi brukte den i november. Da var det fullt av arbeidsfolk på rorbuene her som både spiste og handlet, påpeker han.

Skryter av Åfjord

Pettersen mener Åfjord kommune rett og slett har vært flinkere enn Roan kommune.

– Åfjordingene har vært flinke som har fått med Statkraft på å ta i land alt på Monstad. Roan kommune har vært usedvanlig «laid back», mener han.

Rådmann Hemmingsen har følgende svar til kritikken:

– Så lenge Statkraft sier de ikke skal bruke Fosen kysthavn på Bessaker, er det lett å si at vi ikke har stått på nok. Jeg forstår skuffelsen, men den er ikke noe mindre hos oss, sier han.

 Ønsker ett hovedlogistikkpunkt

Fosna-Folket sendte følgende spørsmål på epost til spesialrådgiver Knut Mollestad i Statkraft:

«Vindturbinene som skal til Roan vindpark vest skal ilandføres på en ny ro-ro-kai ved Einarsdalen industriområde på Straum i Roan. Ifølge mine beregninger som er basert på Statkraft sine kart, er det 26 vindturbiner som skal opp til Roan vindpark vest. Ifølge rådmann i Roan, Roy Bjarne Hemmingsen, skal de 26 turbinene først mellomlagres på Monstad i Åfjord, og deretter fraktes sjøveien til den nye ro-ro-kaia på Straum. Hvorfor mellomlagres ikke disse vindturbinene på Fosen kysthavn på Bessaker, for så å få en langt kortere transport sørover til Straum?»

Fosna-Folket fikk følgende svar:

«Hovedsaklig fordi det er ønskelig og hensiktsmessig å operere med kun ett hovedlogistikkpunkt», skriver Mollestad.

%d bloggere liker dette: