Derfor lo Sanner da F-F spurte ham om Åfjord-Roan-navnet

Fosna-Folket +

Åfjord, Bjørnør eller kanskje Nord-Fosen. Det er nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet som bestemmer navnet på den sammenslåtte Åfjord …