Denne kommunen gjør det best på Fosen  

Fosna-Folket.no

I årets kommune-NM er det Ørland som gjør det sterkest på Fosen, mens Roan havner på bunn.

årlige norgesmesterskap for kommuner rangeres alle landets kommuner etter attraktivitet og lokal vekstkraft, ved hjelp av indikatorer som næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. Av Fosen-kommunene er det Ørland som gjør det sterkest, mens Roan havner på bunn.

Befolkningsvekst

Ørland ender på 169. plass på landsbasis, og på 11. plass i Sør-Trøndelag. Ørland gjør det særlig sterkt innen kompetanse, som måler andel faglærte og høyere utdannede innbyggere, og demografi, som tilsier befolkningsvekst. Årets plassering er imidlertid dårligere enn fjoråret, der kommunen kom på 133. plass.

Høy kompetanse

Nest best i årets rangering er Åfjord kommune som havner på 193. plass totalt, og 13. plass i fylket. Åfjord skårer svært godt på kompetanse, og kan vise til det beste kompetansenivået av alle Fosen-kommune. Lenger ned på lista finner man Rissa og Bjugn, som ender på henholdsvis 254. og 280. plass i landsoversikten, og 16. og 17. plass i Sør-Trøndelag.

Begge disse kommunene lykkes best med indikatoren for kompetanse, og svakest når det gjelder arbeidsmarked. Indikatoren for arbeidsmarked måler andel yrkesaktiv befolkning.

Trekker ned

Leksvik rangeres til 333. plass i årets NM, to plasseringer svakere enn fjoråret. Det er særlig indikatorene for arbeidsmarked og kommuneøkonomi som trekker ned. Den økonomiske målingen favner kommunale administrasjonsutgifter, inntekter sammenlignet med utgifter og arbeidskapital. Leksvik havner for øvrig på 14. plass av Nord-Trøndelags totalt 23 kommuner.

Forbedring fra fjoråret

Lengst nede på lista finner man Osen og Roan, som av landets 428 kommuner ender på henholdsvis 377. og 378. plass. Det gir også bunnplassering i fylket. For Osens vedkommende synes særlig den demografiske utviklingen og kommuneøkonomien å trekke ned, mens Roan kommune gjør det svakest i kommuneøkonomi og arbeidsmarked. Imidlertid er årets resultat for Roan en forbedring fra fjoråret, hvor de havnet på 395. plass.

Sola best i landet

På landsbasis er det Sola kommune som nok en gang troner på topp, og det til tross for en tredobling i arbeidsledigheten siden forrige kommune-NM.

– Hovedbildet er som tidligere at de høyest rangerte kommunene ligger på det sentrale Østlandet, langs Sørlandskysten, og oppover Vestlandskysten til Bergensområdet, i tillegg til byer langs kysten opp til Tromsø. Disse har høy befolkningstetthet, de ligger nær universiteter, eller de er preget av næringsklynger innenfor petroleum og teknologivirksomheter, skriver analyseselskapet Vista i rapporten for NHO.

Det svakeste resultatet får kommunene Bø (Nordland), Kåfjord, Ballangen, Bindal og Loppa. Tallgrunnlaget er hentet fra 2015.

%d bloggere liker dette: