Denne butikken får ikke selge alkohol på en uke

Fosna-Folket.no

Kommunestyret i Roan hadde torsdag oppe til behandling Coop Marked Roan sine brudd på alkoholloven

Coop Marked Roan har ved tre anledninger siden juli i fjor blitt tatt for brudd på rutiner ved alkoholsalg. Siste kontroll hvor brudd på legitimasjonsplikten ble avdekket ble gjennomført i april i år.

Anbefalte til 30. juni 2016

29. mai i år anbefalte Osen og Roan kontrollutvalg for skjenking og alkoholsalg at butikken mister sin salgsbevilling i resten av bevillingsperioden som løper ut 30. juni 2016. Utvalget viste blant annet til Roan kommunes retningslinjer for reaksjoner på gjentatte brudd på alkoholloven.

Innstillingen til vedtak i denne saken lød på at butikken skulle miste retten til å selge alkohol i ei uke.

To inhabile

Da saken kom opp til behandling i Roanstua, ble habiliteten til to av kommunestyrets medlemmer tatt opp. Begge ble kjent inhabile på grunn av styreverv i Coop.

Deretter endte det med vedtak om at Coop Marked Roan mister retten til å selge alkohol i én uke.

– Et riktig vedtak

– Ut i fra tilsvarende saker andre steder mener jeg dette var et riktig vedtak, sier ordfører Jan Helge Grydeland (Sp) til Fosna-Folket.

– Hadde man fulgt den opprinnelige innstillingen hadde det blitt et langt strengere reaksjonsmønster …

– Ja, men vi må behandle disse sakene på vår måte. I Trondheim, som anser seg som relativt streng på dette området, var det nettopp oppe noen saker hvor det var solgt alkohol til synlige berusede. Det resulterte i at man mistet retten til å selge for tre uker. I vårt tilfelle er det snakk om brudd på legitimasjonsplikten, og da synes det å miste retten til alkoholsalg i ei uke som et høvelig straffenivå.

– Til etterretning

Daglig leder Ivar Berntzen i Coop Fosen SA sier i en kommentar til Fosna-Folket at de tar kommunens beslutning til etterretning.

%d bloggere liker dette: