Den minste kommunen omdisponerer mest dyrkajord

Fosna-Folket +

Deretter følger Rissa med sju dekar, Leksvik med to og Osen med ett dekar. I Roan ble det ikke omdisponert et eneste dekar dyrket jord i 2016