Høring Roan vindkraft

NVE har mottatt søknad fra Sarepta AS om Roan vindkraftverk.

Det planlegges 110 vindturbiner som hver vil kunne få en installert effekt på ca 3 MW. Det søkes om en ny 132 kV kraftledning til den omsøkte 420 kV transformatorstasjonen i Roan. Ledningen er 9,6 km lang. I tillegg søkes det om å bygge en ny 8,2 km lang 132 kV kraftledning internt i vindkraftverket.

Fortsett å lese «Høring Roan vindkraft»