Knuser sparegrisen for å unngå nedskjæringer

Fosna-Folket +

Åfjord kommune bruker 5,9 millioner kroner i oppsparte midler for å unngå nedskjæringer neste år.

Mens Fosen-kommuner som Roan, Leksvik og Bjugn har vært innom og fortsatt er på Robek-lista, har Åfjord unngått regnskapsmessige underskudd de siste årene. Kommunen hadde riktignok en større innsparingsrunde i 2014 og 2015. – Vi måtte ta ned driftsutgiftene en god del millioner kroner…

– Saken er ute av våre hender

Fosna-Folket.no

Politikerne i Åfjord og Roan har sagt sitt om navnevalg for den framtidige sammenslåtte kommunen. Nå venter de at svar fra departementet. – Vi har sagt vårt. Nå er det departementet som avgjør, sier Terje By i navnekomiteen for Åfjord.

Roans rådmann tillater seg å være optimistisk på vegne av det alternativet som politikerne i Roan har stilt seg bak, nemlig Bjørnør. I siste runde var det …