Høringsuttalelse mot forbud av fyring med mineralolje

NorgesHytteforbund.no

Klima- og miljødepartementet har sent forslag til forskrift om forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger. Stortinget har besluttet at det skal innføres forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast (hovedoppvarmingskilde) i øvrige bygninger fra 2020. Begrunnelser for innføring av forbudet er redusert klimagassutslipp fra oppvarming av bygninger og forsyningssikkerhet.
Fortsett å lese «Høringsuttalelse mot forbud av fyring med mineralolje»

REGULERINGSPLAN FOR KAIOMRÅDE STRAUM I EINARSDALEN

Roan.kommune.no

Skjermbilde 2016-07-04 kl. 11.58.35

Det ble av Sarepta Energi utarbeidet en reguleringsplan for Roan vindkraftverk, der kaiområdet på Straum (Einarsdalen) er en del av planen. Utkastet til plan ble sendt ut på offentlig ettersyn i 2008. På grunn av endring i plan- og bygningslov i 2008, der kravet til reguleringsplan for vindkraftverk ble fjernet ble planen ikke ferdigbehandlet.

Fortsett å lese «REGULERINGSPLAN FOR KAIOMRÅDE STRAUM I EINARSDALEN»