I framtida kan Fosen-politiet komme oftere hjem til deg

Fosna Folket +

1. juni blir gamle Leksvik kommune og Roan kommune formelt innlemmet i Fosen lensmannsdistrikt. Nye Fosen lensmannsdistrikt vil da bestå av Ørland, Bjugn, Åfjord, Roan og Indre Fosen kommune. Distriktet vil ha tre kontor: Brekstad, Rissa og Åfjord. Bemanningsplanen for kontorene i Rissa og i ..

Lensmann Rune Halvorsen håper at politiet i større grad kan dra hjem til folk som trenger hjelp.

Ferske tall fra politiet tilsier at det begås mest kriminalitet i Ørland kommune

Fosna-Folket +

Fosna-Folket har fått tilgang til antall anmeldelser i Trøndelag politidistrikt for 2017.

For Osen tilsier dette en prosentvis nedgang på 13 prosent, mens tilsvarende tall for Roan er 33 prosent. Det er i kategorien trafikk at Osen opplever størst økning, mens sedelighetskriminaliteten ser ut til å ha gått ned. I Roan kommune er antallet anmeldelser så få, at det er vanskelig å få noe entydighet …

– Har skutt med salongrifle eller lignende på lysarmaturet

Fosna-folket +

Rundt den 15. januar i år har noen utført hærverk med våpen på Sør-Roan grendalags veglyslinje. Halve strekningen ble mørklagt. Det er også blitt skutt i stykker en av gatelyktene på strekningen…

… Sør-Roan grendalag håper at den / de som har utført hærverket melder seg, eller om noen andre som kan ha opplysninger i forb. med hærverket, kan ta kontakt.

Henvendelse kan gjøres til lensmann Flasnes, tlf. 91 63 08 65 eller til lagets leder, tlf. 45 25 36 97.

Forventer gode resultater i flere Fosen-kommuner

Fosna-folket +

Roan er ute av Robek-lista og forventer regnskapspluss i 2017, mens Leksvik og Rissa ikke tør spå hvordan fjorårets regnskap kommer ut.
—-

Vi innførte eiendomsskatt i tre år. Det har vært viktig, men før jul i fjor kunne vi avskaffe skatten på boliger og fritidsboliger, sier Hemmingsen. Roan har også lagt ned skolen på Bessaker som et ledd i omstillingen. Nå står inntekter fra Roan vindpark for tur. Fra 2020 blir Roan slått sammen med Åfjord.