Bygde med tanke på klimaendringene – det kostet ham dyrt

Fosna-Folket.no

Etter mange omganger fram og tilbake om ei oppsatt kai, saksøkte Jan H. Hovde fra Trondheim Roan kommune i april.

Stridens kjerne har vært ei kai i det gamle fiskeværet Ansteinsundet, som Jan H. Hovde satte opp for å erstatte ei tidligere kai.

Ville møte klimaendringene

Hovde ville møte problemene med at floa slår opp i en del av buene når det er uvær og storflo. Klimaendringer med påfølgende havstigning vil forsterke dette, så han ønsket derfor å heve kaia i forhold til hvordan det opprinnelig var bygd. Hovde var så sikker på at planene ville gå i orden, at han satte i gang med tiltaket før det var fattet politisk beslutning.

Da Fosna-Folket møtte Hovde i april, forut for rettssaken i Fosen tingrett, hadde han brukt 700.000 kroner på kai og passert 500.000 kroner i advokathonorarer. I tillegg var det fremmet et krav mot ham på over 900.000 i dagbøter fra Roan kommune.

Muntlig tillatelse?

Retten sier i dommen at det er på det rene at Hovde har langvarig erfaring innen eiendomsutvikling. Han har derfor god kjennskap til plan- og bygningslovgivningen og de krav som stilles for å få byggetillatelse. Retten sier videre at den ikke kan utelukke at Hovde gjennom samtalene med daværende saksbehandler i kommunen fikk en forståelse av det ville være kurant å få byggetillatelse, men legger til grunn at han som erfaren innen byggesaksfeltet var klar over at samtalene med saksbehandler ikke innebar en muntlig tillatelse.

Roan frifunnet

Jan H. Hovde har i sin sak vist til Forskrift om tekniske krav til byggverk paragraf 7-2, også kjent som TEK 10, som stiller krav til sikkerhet for bygninger mot flom og stormflo. Retten sier i sin dom at denne forskriften er funksjonsbasert. Det vil si at den kun stiller krav, men ikke selv gir anvisning på konkrete løsninger. Retten understreker også at det er vedkommende kommune som bestemmer hvor og hvordan det skal bygges i kommunen, og at en vedtatt reguleringsplan som regel er blitt til gjennom en grundig prosess der ulike interesser og forhold har blitt vurdert.

I domsslutningen står å lese at Roan kommune frifinnes og at Jan H. Hovde plikter å dekke tvangsmulkt på 400.000 kroner pluss renter. Hovde er videre dømt til å erstatte Roan kommune sin saksomkostninger med 237.400 kroner.

– Som forventet

Ordfører Einar Eian (H) i Roan sier han er glad for at saken fikk dette utfallet.

– Det kom ikke som en stor overraskelse, da vi mener å ha hatt vårt på det tørre. Likevel har det naturlig nok vært spenning knyttet til utfallet, sier Eian.

Det har vært byggestopp i Ansteinsundet i påvente av det skal utarbeides en egen reguleringsplan for dette området. Eian tør ikke love når den plana vil være klar, men legger til at de så snart som mulig skal gå i gang med arbeidet med den.

– Oppsiktsvekkende

Jan H. Hovde er overrasket over dommen.

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende at offentlige myndigheter går imot å tilpasse seg et naturfenomen som omtales daglig i media, i forskning og internasjonalt, og der de samme offentlige myndigheter allerede nå pålegger oss alle å planlegge våre tiltak for hva det samme fenomenet vil bringe i framtida.

Han har ennå ikke tatt noen beslutning om hvorvidt han skal anke dommen.

– Jeg skal diskutere saken med min advokat og høre hvordan dommen vurderes på faglig hold, før jeg tar en beslutning om hvorvidt den skal ankes. Det er usikkert etter bare en gjennomlesning, sier Jan H. Hovde til Fosna-Folket.

%d bloggere liker dette: