Bruprosjektet er mer krevende enn vi håpet på

Fosna Folket +

Berfjorden i Roan. Det er partiet over fjorden fra den borterste holmen og til den andre siden som er utfordrende. Fjorden er over 50 meter dyp der.