Bruk myggmidler med omhu

ErDetFarlig.no

mosquito-48547_640

Mygg og andre insekter kan være plagsomme om sommeren. Det finnes mange metoder for å beskytte seg mot mygg, men noen myggmidler kan ha uheldige effekter på helsa.

Enkle forholdsregler

Når du plages av mygg eller andre insekter, anbefaler vi disse enkle forholdsreglene:

  • Dekk til mest mulig hud med klær.
  • Miljødirektoratet fraråder generelt bruk av insektmidler på små barn. Hvis det likevel er nødvendig: Unngå bruk av midler med DEET på de minste, og begrens bruken av midler med DEET på større barn.
  • Smør på et tynt lag med insektmiddel der du ikke får dekket til huden.
  • Ikke bruk insektmidler på sår og irritert hud eller på områder med eksem.
  • Se etter eventuell faremerking på etiketten, og følg bruksanvisningen nøye – uansett hva slags type myggmiddel du bruker.

Kan være helseskadelig

Det finnes mange myggmidler på markedet, og noen av disse inneholder DEET (dietyltoluamid) som er et mye brukt stoff i insektmidler både i Norge og i resten av verden. DEET er helseskadelig og kan være farlig ved svelging og irritere øyne og hud.

Myggmilder, også de som reklamerer med at de er «naturlige» og «giftfrie», kan inneholde virkestoffer som kan være skadelige. Eksempler på dette er eteriske oljer, pyretriner og pyretroider (brukt blant annet i myggspiraler).

Myggmidler med eteriske oljer (Giftinformasjonen)

Myggmidler med pyretriner eller pyretroider (Giftinformasjonen)

Bruk lave konsentrasjoner DEET

På større barn kan du bruke produkter med lave konsentrasjoner av DEET. For lettere å begrense mengden av midlet, bør en voksen ta litt av midlet i hånden først og deretter smøre det på de bare hudområdene på barnet.

Myggmidler med DEET (Giftinformasjonen)

Du bør ikke smøre myggmiddel på hendene til barn fordi de kan putte fingrene i munnen og få i seg stoffet på den måten, eller klø seg i øynene og få irriterte øynene. Mange myggmidler kan brukes på klær. Påføring på klær – og ikke direkte på huden – gir også beskyttelse.

Unngå kontakt med øynene

Dersom det skulle oppstå mindre tegn til reaksjon på huden der du har brukt myggmiddel, bør du vaske områdene der myggmiddelet er smurt på.

Du bør også unngå kontakt med øynene eller å puste inn stoffet, for eksempel om du bruker spray. Vask huden med såpe når du ikke lenger har behov for beskyttelse.

Les mer:

%d bloggere liker dette: