– Blyverdiene er usannsynlig høye

Fosna-Folket.no

24 ganger høyere blyverdi enn grenseverdien i drikkevannsforskriften.

Fredag ettermiddag slo Roan kommune alarm etter funn av høye blyverdier i drikkevannet fra Sumstad vannverk. Det skal være opp mot 20 husstander som er berørt og det frarådes å drikke vannet. I tillegg kommer fritidsboliger.

– Jeg har aldri vært borti så høye blyverdier i drikkevann, sier Jan Arild Røkke, seksjonssjef i Mattilsynet DK Innherred og Fosen.

Usannsynlig høye

Røkke har jobbet i Mattilsynet i 14 år og har ikke opplevd maken.

– Blyverdiene er så høye at det virker usannsynlig, forteller seksjonssjefen.

Behov for flere prøver

Derfor er Mattilsynet nå klar på at de trenger flere prøver for å få kartlagt situasjonen ytterligere. De forteller også at det nå foreligger prøveresultat fra samme sted uten innhold av bly.

– Det er behov for å ta flere prøver over en tidsperiode for å få en bedre oversikt. Dette arbeidet har allerede kommunen startet med, forteller Røkke.

– Hvor lang tid vil prøvetakingen ta?

– Folk må påberegne bruk av alternative vannkilder ei stund til. Det er vanskelig å si hvor lang tid dette vil ta, sier seksjonssjef Jan Arild Røkke.

24 ganger høyere enn grenseverdien

Med tillatelse fra Mattilsynet og prøveeier Roan kommune har Fosna-Folket fått innsyn i en av prøvene fra drikkevannet:

Det foreligger en enkeltprøve på 240 µg Pb/l (mikrogram per liter). Grenseverdien i drikkevannsforskriften er på 10 mikrogram per liter.

Lovdata sier følgende om grenseverdier: «Ved overskridelse av grenseverdier skal det umiddelbart iverksettes tiltak for å avdekke årsaker til overskridelsene. Tilsynsmyndighetene skal varsles iht. de enkelte tiltakstyper.»

%d bloggere liker dette: