«BLI BOAN I ROAN!» – DELTA I ARBEIDET MED Å PLANLEGGE ROANS FRAMTID!

Roan.kommune.no

Roan kommune er nå i gang med å lage en ny kommuneplan. Det betyr at du som innbygger, bedriftseier, arbeidstaker eller fritidsinnbygger har sjansen til å komme med dine tanker om hvordan kommunen bør utvikle seg.

Hvor skal folk kunne bygge seg hus? Hvor skal vi ha næringsaktivitet? hva slags næring er det viktig å tilrettelegge for? Hvor skal de som ønsker å bygge seg en hytte få bygge? Hvor stort skal det kunne bygges? Dette er tema som skal besvares i forbindelse med kommuneplanarbeidet – og NÅ er tidspunktet for å komme med DIN mening.
Folkemøtene er en oppfølging av møtet i Roansstua den 22.09.14 hvor tittelen var : «Bedre samhold i Roan – fra tap tap til vinn vinn»

Roan kommune inviterer til folkemøte om framtidsutvikling.
Det skal holdes to like folkemøter.
14. oktober kl 19:00 på Brandsfjord barne- og ungdomsskole.
16. oktober kl 19:00 på Sør-Roan barne- og ungdomsskole.

Innspill fra møtet vil bli brukt i det videre planarbeidet. Konkrete forslag til planen ønskes i tillegg tilsendt skriftlig til post@roan.kommune.no
Kommuneplanen er kommunens øverste styringsverktøy og sier noe om ønsket samfunnsutvikling og framtidig arealbruk. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel, hvor arealdelen er et juridisk bindende dokument. Det betyr at planen er førende for andre planer og byggesaker.

%d bloggere liker dette: