BLEIER UT AV MATAVFALLET OG OVER I RESTAVFALLET.

Matavfallet fra MNA (Midtre Namdal Avfallsselskap) går til EcoPro i Verdal – og blir til biogass – strøm og gjødselvare.

På bakgrunn av at EcoPro har endret på sitt forbehandlingsanlegg er det nå hensiktsmessig å gjøre noen endringer i måten å samle inn avfallet fra husholdningene på.

Den ene omleggingen innebærer at bleiene nå skal kastes i restavfallsdunken. Grunnen til dette er at mange engangsbleier inneholder et stykke som nærmest er å beskrive som en tøyserviett. Dette skaper problemer i pumpesystemet på EcoPro – og fører til driftsstans og dyrere drift. I tillegg viser det seg at gevinsten ved å hente ut det biologiske materialet i bleiene er forholdsvis liten – og miljøgevinsten blir derfor liten ved å gjøre dette. Det er også mye dyrere å behandle bleiene på samme måte som matavfall – for å ta ut det biologiske materialet før de sendes til Trondheim til forbrenning som restavfall.

For abonnenten
For den enkelte abonnent som i dag har gule klistremerker på avfallsstativet/dunken, innebærer endringen at de gule merkene må tas bort – og bleieposene kastes i restavfallsstativet/beholderen i stedet for å plasseres under den brune matavfallsdunken. Henting vil foregå samtidig med henting av restavfall – og ikke sammen med matavfall. Det betyr at hentefrekvensen for bleier blir hver 3.uke. Dersom noen abonnenter opplever at de får for liten plass i restavfallssekken/beholderen på grunn av økt mengde – vil løsningen være å kontakte MNA for å få endret abonnementet til en større beholder i den perioden som er aktuell. Det er mulig å endre tilbake til standardabonnement (240-liters restavfallsbeholder) igjen – når behovet for ekstra plass til avfall i form av bleier forsvinner.

De gjennomsiktige bleieposene skal fortsatt benyttes til bleier. Når det er behov for nye bleieposer vil renovatøren legge igjen en ny rull dersom du har hengt ut den gule plastlappen som forteller renovatøren at du trenger nye poser. Det er også mulig å få tak i slike bleieposer på våre gjenvinningsstasjoner. Har du spørsmål i tilknytning til dette, kan henvendelser rettes til MNA på tlf 74 28 17 60 eller på e-post til firmapost@mna.no.

%d bloggere liker dette: