Bjugn har vedtatt sammenslåing med Åfjord

Fosna-Folket.no

Tirsdag fattet Bjugn kommunestyre vedtak om å slå seg sammen med både Åfjord og Roan. De ønsker fortgang i fusjonen.

Med 16 mot fem stemmer vedtok flertallet i kommunestyret i Bjugn å følge rådmannens innstilling om å slå seg sammen med Åfjord «og eventuelt Roan».

Historisk vedtak

Innledningsvis slo både ordfører Ogne Undertun (Ap) og rådmann Emil Raaen fast at dette ville bli en historisk dag. Vedtaket setter et foreløpig punktum for kommunenes eget arbeid med kommunereformen, etter at debatten har gått siden 2014.

I Bjugn har det i lengre tid vært bred politisk enighet om sammenslåing nordover, etter at ørlendingene sa nei i folkeavstemminga i mai 2016 – med unntak av noen få representanter som fortsatt ønsker sammenslåing med Ørland.

Lav oppslutning om Ørland-alternativet

Under tirsdagens debatt var det flere politikere som forsøkte å overbevise om at Ørland er eneste riktige sammenslåingspartner.

– I Roan har folket sagt sitt, de vil ikke slå seg sammen med Bjugn. Geografi og nærhet teller fortsatt, sa Lene Kotte (Ap), som fremmet forslag om at avslutte prosessen med Åfjord, og heller å innlede ny dialog med Ørland.

Forslaget fikk imidlertid kun to stemmer. Et lignende forslag fra Per Odd Solberg (Bygdalista) om å vedta sammenslåing med Ørland fikk kun en stemme.

– Kreativ tolkning av statistikk

Også den nylig gjennomførte innbyggerundersøkelsen ble gjenstand for debatt under møtet. Det var ulike tolkninger av hva bjugningene ønsker. Resultatet viste at 46 prosent var mot sammenslåing med Åfjord, mens 43 prosent var for.

– Å kalle det et kjemperesultat at 46 prosent er mot sammenslåing med Åfjord, samtidig som at kun fire prosent av åfjordingene ønsker sammenslåing med kun Bjugn, er i beste fall kreativ tolkning av statistikk, framholdt Kotte med henvisning til ordfører Undertuns reaksjon på resultatet.

– Stort flertall for

Einar Aaland (H) tolket på sin side resultatet som et ja til sammenslåing med Åfjord.

– Jeg er overrasket over at så mange som 43 prosent sier ja til sammenslåing med Åfjord. Med så kort tid og så lite informasjon som det har vært, tolker jeg det som et stort flertall for, sa Aaland, som i likhet med resten av Høyre støttet rådmannens innstilling.

Aaland pekte på at det ville være en ansvarsfraskrivelse dersom folkevalgte ikke skal kunne ta denne typen vanskelige beslutninger på vegne av de som har valgt dem.

Mer enn geografi

Kristin Skilleås (Ap) holdt et glødende innlegg om hvorfor Bjugn burde slå seg sammen med Åfjord og eventuelt Roan.

– Det er ikke rart at mange tenker at vi burde slå oss sammen med Ørland, med nærhet og felles arbeidsmarked. Men vi må evne å ta innover oss andre elementer som også spiller en rolle for en vellykket kommunesammenslåing. Gode tjenester innbyggerne er oppdrag nummer en, sa Skilleås.

Tillit og positivitet i Åfjord

Hun vektla et godt samarbeidsklima som argument for sammenslåing.

– Vi får ikke til en sammenslåing med Ørland. Etter vi kom i dialog med Åfjord opplevde vi et helt annet samarbeidsklima, preget av tillit og positivitet. Mitt ønske er derfor at vi vedtar sammenslåing med Åfjord, og eventuelt Roan dersom de ønsker å være med.

Mer fornuft enn følelser

Ordfører Ogne Undertun (Ap) holdt debatten siste innlegg før voteringa. Her argumenterte han sterkt for at sammenslåing med Åfjord vil være riktig for Bjugn i framtida.

– Vi som folkevalgte er nødt til å ta beslutninger basert på hva vi mener og tror. At Lene (Kotte jour.anm.) sier at dette lukter mer av fornuft enn følelser, tar jeg som en stor kompliment. Det er ikke jobben vår å fatte populære vedtak, det er jobben vår å sørge for gode tjenester til innbyggerne våre.

Politikerne vedtok også at sammenslåingsprosessen med Åfjord skal igangsettes så fort som mulig, etter forslag fra Arbeiderpartiet.

 
 
%d bloggere liker dette: