«Bjørnørfolket» spilles 18.-20-juli

Bjørnørfolket er et spel om utvandring til Amerika. Eller rettere sagt historien om hvordan det ble for de som ble værende igjen.

Bjørnørfolket er et jubileumsverk i forbindelse med Fiskefestivalen på Bessakers 40-årsjubileum, og er et samarbeidsprosjekt mellom Åfjord, Osen og Roan kommune, og en del av nye Åfjord kommunes kulturelle satsning ifb. kommunesammenslåingen i 2020. Spelet har en ambulerende modell og skal endre spillested fra år til år, innad i den gamle Bjørnørregionen.

Forestillingen er støttet av Åfjord, Osen og Roan kommune, samt Kulturrådet og Trøndelag Fylkeskommune.

Hjemmeside:  https://www.bjornorfolket.no/ 

%d bloggere liker dette: