Bjørnør nedstemt – foreslår Åfjord i innstillingen

Fosna-Folket.no

Fellesnemnda for sammenslåing av Åfjord og Roan har sitt første møte torsdag denne uka.

To av sakene som skal opp til behandling er navn på den nye kommunen og kommunevåpen.

Tre alternativer

Tre navnealternativer har vært behandlet og lagt fram for innbyggerne i en innbyggerundersøkelse i regi av Senti Research Norge AS: Åfjord, Bjørnør og Nord-Fosen. I Åfjord ga en ringerunde flertall for Åfjord, i Roan flertall for Bjørnør.

200 ble spurt i Roan, 300 i Åfjord.

I arbeidsgruppa for den nye kommunen ble det fire stemmer for Bjørnør, seks for Åfjord og én for Nord-Fosen.

Innstillingen

I innstillingen til vedtak i fellesnemnda foreslås Åfjord som kommune:

«Saken legges frem for Roan og Åfjord kommunestyrer med følgende innstilling:

Kommunestyret vedtar at dagens kommunevåpen for Roan, «3 terner på blå bunn», skal være kommunevåpen for den nye sammenslåtte kommunen, som utgår fra dagens Roan og Åfjord kommuner.

Kommunestyret vedtar at «Åfjord», skal være navnet på den sammenslåtte kommunen, som utgår fra dagens Roan og Åfjord kommuner.»

%d bloggere liker dette: