Beredskapen i Roan bekymrer brannsjefen

Fosna-Folket.no

I kommunen oppfylles kun én tredjedel av beredskapskravet.

Brannsjef Johan Uthus i Fosen brann- og redningstjeneste IKS (FBRT) ser med stor bekymring på beredskapen i Roan kommune.

– Vi sliter veldig med å rekruttere personell til brannvesenet i Roan. Situasjonen er vanskelig og langt fra tilfredsstillende, erkjenner brannsjefen.

– Fare for liv og helse

FBRT har i lang tid forsøkt å ansette nytt personell uten å lykkes.

Uthus forteller at i utgangspunktet skal det være 16 brannmannskaper i kommunen, men at man nå kun oppfyller én tredjedel av kravet.

– Det er fare for at vi ikke greier å tilfredsstille kravene til innsatstid slik de er definert i Brannvernloven, og det er bekymringen.

Han påpeker at med dagens situasjon vil man alltid komme fram til en eventuell brann, men at det kan ta for lang tid å komme fram.

– Sliter med ytre deler av Roan

Johan Uthus forteller at etter stasjonen på Bessaker ble lagt ned grunnet mannskapsmangel, ble det opprettet beredskap med avtale opp i mot Brannvesenet Midt, som har en stasjon i Osen. Dette gjør at Osen dekker fylkesveien sørover ned til Reppkleiv (veidelet, Hopstad) og videre fram til Bessaker. Åfjord, som er en del av FBRT, dekker fylkesveien nordover opp til Reppkleiv.

– Det er særlig den ytre delen av Roan vi sliter med, sier Uthus.

Brannsjefen mener det nå haster med å få på plass flere deltidsansatte menn og kvinner i kommunen.

– Nå nærmer vi oss sommer, og flere skal ha ferie. Da blir ikke situasjonen noe bedre.

Oppfordrer kvinner til å søke

– Hvem er aktuelle for stillingene?

– Når vi skal greie å overholde kravet til utrykningstid, er det nødvendig at ansatte bor eller jobber maksimum ti minutter fra brannstasjonen i Roan. Det er et krav at folk har førerkort samt at de bør være mellom 20 og 50 år. Vi ønsker normalt utrustede folk med normal helse, sier Uthus, som oppfordrer kvinner til å søke på deltidsstillinger.

– Vi kommer til å stille opp på møter med personer som er nysgjerrige på jobben. De som melder seg vil få full utdanning, slik at de blir kompetente brannfolk. Vi gir utdanning og kurs samt at vi bekoster førerkort til lastebil om det må til.

– I løpet av de siste årene er det kjøpt inn topp moderne utstyr i Roan. Det er blant annet kjøpt inn en splitter ny brannbil. Vi er også godt utrustet på personlig verneutstyr.

– Hjelpe folk i nøden

Brannsjefen frister med en spennende jobb.

– Det å kunne stille opp for de som trenger hjelp i nøden, er givende. Nødetatene er først ute når det skjer noe i samfunnet. Det er et godt avbrekk fra en hverdag som ellers kan være preget av rutinemessig arbeid, avslutter brannsjef Johan Uthus.

%d bloggere liker dette: