Ber om tips om flaggermus i Fosen

Fosna-Folket.no

Flere steder i Fosen kan man se flaggermus i aktivitet sent om kveldene og nettene.

Det kan synes som om antallet har økt.

Fosen en nordgrense

Leif Gjerde ved Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF), sier til Fosna-Folket at utbredelsen virker å ha vært temmelig konstant de senere årene.

– Flaggermusen er veldig utsatt for menneskelig aktivitet. Et godt eksempel er Tydal kirke som huser en koloni med hunner. Hvis den skulle brenne ned, så vil hele den populasjonen forsvinne fra området, forklarer Gjerde, som er en av få i Norge som har flaggermus som spesialfelt.

Av landets 13 arter, så er det kun én art som lever nord for Trøndelag.

– Fosen representerer på den måten den nordligste utbredelsen for fem av artene i landet. Derfor er vi interessert i å få tips fra det området på vår tipstelefon 40 22 88 17 eller per mail på niff@flaggermus.no.

Ultralyddetektor

– Hvorfor kan man tro at det er blitt mer flaggermus i eksempelvis Fosen?

– Jeg tror om man lærer seg til å se etter flaggermus, så kan man få det inntrykket. Vår erfaring er som sagt at bestanden er relativt stabil. Etter at ultralyddetektorer ble utviklet, har vi lært mye mer om flaggermusene og deres liv. En detektor koster ikke all verden heller, så mange flere har fattet interesse for dette feltet, sier Leif Gjerde.

Gjerde har for øvrig vært engasjert i forhold til kolonien av de sjeldne skjeggmusøreflaggermus ved Hoven gamle skole i Leksvik.

Nordflaggermus, også kjent som Nordserotine (Eptesicus nilssonii), er den vanligste arten i Fosen.

Kan frese

Wikipedia opplyser blant annet om at nordflaggermus lever av flygende, nattaktive insekter, og jakter hovedsakelig i skumring. Det hender sjelden at den jakter på dagtid. Lyden de sender ut når de jakter har sin største styrke rundt 30 KHz, og er ikke hørbar for mennesker. De har sosiale lyder som er noe lavere i frekvens, og de kan frese som en skremmelyd når de blir truet eller redde. Denne skremmelyden er med hensikt hørbar for oss. 

Den finnes i de fleste habitater som bygder, skog, kulturlandskap og kyst. Flere steder finner man også arten i alpine habitater. I Norge er nordflaggermus påvist ynglende i områder med middeltemperatur for juli helt ned til 10 grader Celsius. Ut på sensommeren, i begynnelsen av august, jakter mange nordflaggermus langs rekker av gatelys hvor mange insekter samler seg. Utpå høsten finner man hoveddelen av nordflaggermusene jaktene ved gatelys.

%d bloggere liker dette: