Ber om redegjørelse fra Statkraft

Regjeringen.no

– Jeg er overrasket over at styret i Statkraft har besluttet å stanse vindkraftprosjektene i Midt-Norge, sier næringsminister Monica Mæland.

– Vi har hatt løpende kontakt med selskapet og fått informasjon om at prosjektet er i rute. Jeg har nå bedt om en redegjørelse fra styret om bakgrunnen for beslutningen og deres vurderinger i saken, sier næringsminister Monica Mæland (H).

– Vindkraftprosjektene i Fosen og Snillfjord var en sentral del av Statkrafts strategiplan frem mot 2018. Det var derfor også en viktig del av grunnlaget for selskapets henvendelse om kapital i fjor. Jeg registrerer at styret i Statkraft nå har besluttet å stanse planleggingen av vindkraft i Midt-Norge. Det er en beslutning som styret har ansvar for, sier Mæland.

Stortinget vedtok i desember 2014 å styrke egenkapitalen i Statkraft med 10 milliarder kroner i planperioden frem til 2018, på bakgrunn av selskapets fremlagte strategi og investeringsplan innenfor fornybar energi.

– Jeg konstaterer at Statkraft peker på at myndighetene har bidratt med å legge forholdene til rette for utbygging av vindkraft, blant annet ved å forbedre avskrivningsreglene, sier Mæland. 

Les brevet til Statkraft her.

%d bloggere liker dette: