Avviser vindkraft i Osen og Flatanger

Trønder-Avisa.no

Naturvernforbundet advarer mot Sarepta Energis endringer i planen for Sørmarkfjellet vindkraftverk på Fosen.

Sarepta Energi AS har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å få endre planene for Sørmarkfjellet vindkraftverk.

Vindkraftprosjektet fikk konsesjon 7. juni 2010.

Kraftverket er planlagt plassert på Fosen, på grensen mellom kommunene Osen og Flatanger i Sør- og Nord-Trøndelag. Nærmere bestemt innerst på halvøya hvor den enorme lyngbrannen fant sted i Flatanger over flere døgn i januar 2014.

Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag konkluderer sin høringsuttalelse på planendringene med at NVE må si nei til hele prosjektet.

Fire hovedpunkter

I sin høringsuttalelse, datert tirsdag 5. mai 2015 og signert fylkesleder Rune Logstein, trekker Naturvernforbundet frem fire punkter som det mener taler mot vindkraftprosjektet på Sørmarkfjellet:

  • Den visuelle eksponeringen vil øke betydelig som følge av den omsøkte planendringen.
  • Utvidelse av planområdet utfordrer fuglefaunaens behov for stigende luftstrømmer å flyte på.
  • Naturmangfoldsloven må komme til anvendelse mot nedbygging av kystnaturen i Trøndelag.
  • Planendringene berører et friluftsområde.

Redusert omfang

Planendringene fra Sarepta Energi innebærer, ifølge Naturvernforbundets høringsbrev, reduksjon i installert effekt fra 150 MW til 130 MW og reduksjon i energiproduksjon fra 400 GWh til 368 GWh.

Effekten på turbinene økes fra 2,3 MW til 3,2 MW, noe som reduserer behovet for antall turbiner fra 65 til 45.

Samlet arealbeslag for alle installasjoner, veier og møllestandplasser vil ifølge Naturvernforbundet være på inntil 630 dekar.

Planendringene representerer en utvidelse og større eksponering av planområdet i forhold til prosjektet som har fått konsesjon, hevder Naturvernforbundet i sin uttalelse til NVE.

– Irreversible ødeleggelser

Naturvernforbundet peker i sin uttalelse også på at nettilknytningen vil skje med luftledning fra Sørmarkfjellet via Steinsdalen i Osen kommune til nabokommunen Roan i sør. Tilknytningsledningen får en lengde på 4,5 mil.

Naturvernforbundet mener vindkraftprosjektet på Sørmarkfjellet påfører naturmangfoldet store irreversible ødeleggelser.

– Den perifere lokaliseringen nordøst på Fosen medfører også at unødvendig mange og store naturområder blir berørt. Med de konsesjonene som er gitt, vil vindkraftverkene breie seg jevnt ut hele i kystlandskapet nedover Fosen mellom Flatanger og Ørlandet, skrver Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag i sin høringsuttalelse.

%d bloggere liker dette: