– Avvis ønsket om å flytte Bessaker til Osen

Fosna-Folket.no

23. mai skal Roan kommunestyre ta stilling til om Bessaker og Vik skal få bli del av Osen kommune.

Saken har kommet opp etter et innbyggerinitiativ på Bessaker, hvor mange har skrevet under på at de heller vil bli en del av Osen kommune.

Stilte spørsmål

Ønsket som er fremmet om å bli en del av Osen, ble også tema under siste kommunestyremøte i Roan. Det etter at Hanne Skjæggestad (V) satte spørsmålstegn ved prosessen fra Roan kommunes side. Ordfører Einar Eian (H) opplyste om at årsaken til at saken utredes som det gjør, er at Osen i denne omgangen har meddelt at de ikke vil utrede hvilke konsekvenser en slik grensejustering ville fått for Osen.

– Vi arbeider med denne saken som anmodet fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sin side, opplyste Eian.

Roan kommune har hyret bistand fra plankontoret i Rennebu kommune for å se på hvilke konsekvenser det vil få for Roan, hvis Vik/Bessaker-delen av kommunen forsvinner ut. Det blir til sist opp til Fylkesmannen å fatte en endelig beslutning.

Ber om å avvise

Til møtet 23. mai innstiller rådmann Roy-Bjarne Hemmingsen på å avvise ønsket om ei grensejustering. Han skriver i sin vurdering blant annet at:

«Det oppfordres til at alle i Roan kommune tar situasjonen på alvor, og sammen prøver å få tilbake vi-følelsen blant oss alle. Økonomisk vil en grensejustering ha konsekvenser for kommunen, både positive og negative. En reduksjon i folketallet i en kommune som allerede sliter med en feil befolkningsutvikling vil imidlertid ikke hjelpe noen parter. Med bakgrunn i det innbyggerinitiativet som er kommet, den utredningen/konsekvensanalysen som er utført av Plankontoret i Rennebu, arbeidet med Kommunereformen og den historiske tilknytningen vi gjennom generasjoner har skapt, blir innstillingen som følger:

Rådmannens innstilling: Innbyggerinitiativet fra Vik/Bessaker avvises.»

%d bloggere liker dette: