Avgjørelse om vindkraft er forsinket

Fosna-Folket.no

Det sier informasjonssjef i Statkraft, Torbjørn Steen.

Innen utgangen av denne måneden var det ventet at kraftselskapene skulle fatte beslutningen om hvorvidt vindkraftplanene på blant annet Storheia, Kvenndalsfjellet og Roan skal skrinlegges nok en gang, eller videreutvikles frem mot en ny investeringsbeslutning i første kvartal av 2016.

– Vi er forsinket fordi vi har ikke fått alle svar vi trenger for å kunne trekke en konklusjon vedrørende den alternative utredningen, sier Torbjørn Steen, informasjonssjef i Statkraft.

– Hva er det dere mangler svar på?

– Jeg kan ikke kommentere hvilke svar vi mangler, sier Steen.

Han kan heller ikke si noe om når det nå kan antas at en konklusjon foreligger.

Fosen ble sentrum for et storpolitisk drama da Statkraft skrinla vindkraftplanene i Midt-Norge til over syv milliarder kroner i juni i år.

Detaljplanene for utbyggingen av 1000 MW lå klare, men hovedeieren i Fosen Vind AS mente ikke prosjektene var lønnsomme, blant annet på grunn av lavere kraft- og elsertifikatpriser.

Politiske fremstøt og initiativ fra de andre aktører i Fosen Vind-prosjektet, førte til at Statkraft endret mening, og ble enige med de andre aktørene om å gjøre en ny vurdering av lønnsomheten i vindkraftprosjektet.

I denne sammenhengen ble vindkraftkonsesjonene til Sarepta Energi AS (eid av TrønderEnergi og NTE) på Harbakfjellet, Sørbakfjellet og Frøya innlemmet i planene. I tillegg gikk Statnett, som har ansvaret for å bygge ut enhøyspentlinje i forbindelse med en eventuell utbygging, med på at 150 MW av de 400 MW som var planlagt i Snillfjord, i stedet kan bli bygd ut på Fosen.

%d bloggere liker dette: