Avdukes på den store dagen

Fosna-Folket +

Relieffet over Julie Næss skal avdukes torsdag denne uka i Roan – på dagen kommunen feirer sitt 125-årsjubileum