Fornybar endringskraft

 

Av Marius Holm, Daglig leder i ZERO – Zero Emission Resource Organisation. 

Professor i Samfunnsøkonomi, Anders Skonhoft, fortsetter sin utrettelige kamp mot fornybar energi i sin egen hyttebakgård. Hans analysen av energimarkedet viser at Skonhoft neppe forstår dynamikken som oppstår når man bygger ut fornybar energi med lav marginalkostnad. Med vindkraft, vannkraft og solenergi koster det ikke noe å produsere en kwh når kraftverket først er bygget. Med politisk styrt overskudd på fornybar kraft oppnår man to ting: 

Fortsett å lese «Fornybar endringskraft»

Fosen vind gir store tap

Kronikk av Anders Skonhoft, Professor NTNU Statkraft

I en kronikk i Adresseavisen 21.9 skrev jeg at bedriftsøkonomien i det planlagte vindkraftprosjektet på Fosen er håpløs uten store subsidier. Samfunnsøkonomen er enda mer håpløs på grunn av omfattende naturødeleggelser.

To energiforskere ved NTNU og Sintef, Magnus Korpås og John Olav Giæver Tande, skriver i et tilsvar at jeg tar feil. De mener at samfunnsøkonomien slett ikke er så ille, og at vindkraftverk er et godt klimatiltak. Men de skriver også at vindkraft ikke er lønnsomt overalt og til enhver tid. Det gjelder å finne de gode prosjektene.

Fortsett å lese «Fosen vind gir store tap»