Årsmøte 2019

Innkalling til årsmøte torsdag 07.03.2019 kl 19.00

Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder, referent
  2. Årsmelding
  3. Regnskap
  4. Arbeidsplan
  5. Innkomne saker
  6. Budsjett
  7. Valg

Hvis det er saker som ønskes behandlet på årsmøtet må de være meldt skriftlig til styret@roanhytteforening.no eller til styrets leder Bjørn Ivar Opheim, Hørløcks veg 3, 7058 Jakobsli – innen 15. februar 2019.

Sakspapirer blir tilgjengelig under denne artikkelen senest 1 uke før årsmøtet. Kontakt styret dersom du ønsker sakspapirer tilsendt i post.

Ev. fullmakt må leveres styret før årsmøtet starter. Hvert medlem kan stille med maksimalt to fullmakter. Se forøvrig våre vedtekter: http://roanhytteforening.no/om-oss/vedtekter/

Det blir i forbindelse med årsmøtet bli et medlemsmøte med foredrag.

Enkel servering.

Velkommen!

– styret

Dokumenter til årsmøtet: