Årsmøte 2019

Innkalling til årsmøte torsdag 07.03.2019 kl 19.00

Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder, referent
  2. Årsmelding
  3. Regnskap
  4. Arbeidsplan
  5. Innkomne saker – ingen innkomne saker
  6. Budsjett
  7. Valg

Hvis det er saker som ønskes behandlet på årsmøtet må de være meldt skriftlig til styret@roanhytteforening.no eller til styrets leder Bjørn Ivar Opheim, Hørløcks veg 3, 7058 Jakobsli – innen 15. februar 2019.

Sakspapirer blir tilgjengelig under denne artikkelen senest 1 uke før årsmøtet. Kontakt styret dersom du ønsker sakspapirer tilsendt i post.

Ev. fullmakt må leveres styret før årsmøtet starter. Hvert medlem kan stille med maksimalt to fullmakter. Se forøvrig våre vedtekter: http://roanhytteforening.no/om-oss/vedtekter/

Det blir i forbindelse med årsmøtet bli et medlemsmøte med foredrag.

Enkel servering.

Velkommen!

– styret

Dokumenter til årsmøtet:

%d bloggere liker dette: