Årsmøte 2016

graphics-882726_640

Innkalling til årsmøte onsdag 16.03.2016 kl 19.00.

Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim

Hvis det er saker som ønskes behandlet på årsmøtet må de være meldt skriftlig til styret@roanhytteforening.no eller til styrets leder Bjørn Kristiansen, Bromstadekra 39a, 7046 Trondheim  – innen 02 .mars 2016

Sakspapirer vil være tilgjengelig på vår nettsiden senest 1 uke før årsmøtet.

SAKSLISTE:

  1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder
  2. Årsmelding for 2015
  3. Regnskap for 2015
  4. Saker
  5. Budsjett for 2016
  6. Valg

Vi oppfordrer alle i Roan Hytteforening å møte, for å holde seg orientert og for at årsmøtet blir så representativt som mulig.

 Det vil etter årsmøtet bli et medlemsmøte med bl.a.

  • Statens vegvesen v/ Hanne Moe vil gi orientering om Fosenvegprosjektet generelt og det som planlegges i Roan spesielt
  • Sommertur 2016. Styrets planer vil presenters
  • Eventuelt

Enkel servering

Velkommen

– Styret

Styrets årsberetning:

[embeddoc url=»http://roanhytteforening.no/wp-content/uploads/2016/03/Styrets-årsberetning-for-2015.pdf» download=»all»]

%d bloggere liker dette: