Årsmøte 2011

Leder åpnet møtet med å ønske alle velkommen. Etter at innkalling og dagsorden var godkjent ble Svein Nilssen valgt til dirigent av møtet, Arne Aalberg referent, Lars Inge Dahl og Bjørn Lunde ble valgt til å skrive under protokollen.

Saksliste:
1.           Godkjenning av innkalling og dagsorden. – Godkjent uten merknader

2.           Valg av dirigent, referent og to medlemmer til undertegning av protokollen.

3.           Styrets årsberetning – Godkjent

4.           Regnskap. Revisors beretning. – Godkjent

5.           Endringer av vedtekter – Godkjent med endringer, se siden vedtekter for de gjeldende vedtektene

6.           Innkomne forslag. – Utgår, ingen innkomne forslag.

7.           Årsplan
April/mai: Årlig sammarbeidsmøte med Roan kommune
Mai: Medlemsbrev
Juni/juli: Sommertreff, forslag til reisemål: Halten, utredes av styret.
Møllestua, salg av kaffe og vafler, styret fastsetter dato
Veiledende råd fra årsmøtet om at neste årsmøte avholdes i Roan kommune.

8.           Fastsetting av kontingent for 2012 – kr 200,-

9.           Budsjettforslag for kommende år. – Godkjent

10.        Valg
Valgt for to år:
Leder, Svein J. Nilssen
Styremedlem, Lars Inge Dahl
Styremedlem, Bjørn Lunde
Valgt for et år
Varamedlem, Aksel Jørgensen
Varamedlem, Karl Johan Evensen
Valgkommite, Olav Bakken og Trond Ove Dahl

 

Dokumenter:

Sak 3, årsberetning

Styrets årsberetning

Sak 4/ sak 9

Regnskap og budsjett

Sak 5, endring av vedtekter:

Styret har sett behovet for å presisere endel formuleringer i foreningens vedtekter. Der det er naturlig har enkelte av paragrafene blitt splittet i to ulike.

Dagens vedtekter

Forslag til nye vedtekter med endringer. Det som er nytt er skrevet med tekst i kursiv. Det som er foreslått fjernet er skrevet med overstryking.

Sak 7, årsplan

Årsplan 2011

Sak 8, fastsetting av kontingent

Styret legger frem saken for årsmøtet uten innstilling til forslag.

Sak 10, valg

Valgkomiteens innstilling

%d bloggere liker dette: