Årsmøte 2010

Årsmøte i Roan hytteforening ble, som vanlig, avholt i lokalene til Trondheim Befalsforening 25. mars 2010 kl 19.00. Til sammen 14 medlemmer deltok på møtet.

Årsmøte:

1.       Godkjenning av innkalling og dagsorden.
– Godkjent uten merknader.

2.       Valg av dirigent, referent og to medlemmer til undertegning av protokollen.
– Dirigent: Svein J. Nilssen
– Referent: Trond Ove Dahl
– Til å skriveunder protokollen: Lars Inge Dahl og Bjørn Lunde

3.       Styrets årsberetning.
– Godkjent uten merknader.

4.       Regnskap. Revisors beretning.
– Godkjennes med merknad om bedre spesifisering av poster i neste års regnskap.

5.       Styrets forslag.
– Godkjent uten merknader.

6.       Innkomne forslag.
Ingen innkomne forslag.

7.       Årsplan.
– Godkjent uten merknader.

8.       Fastsetting av kontingent for 2011.
– Godkjent uten merknader.

9.       Budsjettforslag for kommende år.
– Godkjent uten endringer.

10.   Valg.
– Styremedlem for 2 år: Knut Waag – enstemmig valgt.
– Styremedlem for 2 år: Lasse Walseth – enstemmig valgt.
– Varamedlem for 1 år: Aksel Jørgensen  – enstemmig valgt
– Varamedlem for 1 år: Kjell Ramsøskar – enstemmig valgt
– Revisor valgt for 2 år: Lise Aalberg – enstemmig valgt

Årsmøte ble hevet kl 20.00

 

Sakspapirer:

Årsberetning: Dokument

Vedlegg til årsberetning: Dokument

Regnskap: Dokument

Revisors beretning: Dokument

Styrets forslag: Dokument

Innkomne forslag: (ingen registrert)

Årsplan : Dokument

Budsjett: Dokument

Valgkomiteens forslag: Dokument

 

Årsmøteforedrag:

Til årsmøtet hadde vi invitert Erik Lindh fra Ask Rådgivning til å forklare om prosessen Roan Kommune starter med arealplanlegging. Noen hovedpunkter fra foredraget:

–       Alle kan komme med innspill på hvordan areal i kommunen skal disponeres. Ønsker du for eksempel muligheten til å bygge naust må du tegne på et kart og definere område. Legg ved en begrunnelse for hvorfor dette området bør benyttes. Det samme gjelder dersom det er område som du mener er viktige for utøvelse av friluftsliv

–       Følg med i aviser og nettsiden til Roan kommune for å finne frister for når forslagene må være inne. I prosessen holdes det folkemøter i bygdene i Roan. Dette annonseres på web og i lokalpresse. Møtene er åpne for alle.

%d bloggere liker dette: