Årets strandryddedag er lørdag 7.mai

Roan.kommune.no

Årets strandryddedag er lørdag 7.mai, men MNA vil gjerne invitere alle lag og foreninger, skoler, barnehager vennegjenger, velforeninger og andre – til å rydde strender både 7.mai og på andre dager frem mot skoleslutt – når dere måtte ha tid til det. Nytt i år er at det er 6 renovasjonsselskaper som samarbeider om denne aksjonen i Midt-Norge, fra Sandnessjøen til Molde. Med strender menes også elvebredder og bredder ved vann/innsjøer.

Hvordan kommer dere i gang?

Gå til www.holdnorgerent.no/strandrydding Meld dere på, skriv inn hvor dere skal rydde og fyll ut skjemaet på det nettstedet. Det er selvsagt også mulig å rydde en eller flere strender uten å registrere seg, men det er fint hvis dere gjør det – da blir det til slutt et flott og oversiktlig kart som viser hva vi har klart å få til – sammen

Praktisk info:

Er dere interessert i å rydde en strand? Ring MNAs kundemottak (74 28 17 60), send en e-post til firmapost@mna.no, via våre hjemmesider (mna.no) eller Facebook (mnaiks). Vi i MNA må ha navn på kontaktperson, tlf.nr og e-post. Vi må også vite hvilket område som tenkes ryddet – gjerne med navn på område slik at vi finner det på kartet. Det er også fint hvis dere anslår hvor lang strand som skal ryddes, antall ryddere og hvor dere tenker å plassere sekkene etter rydding. Når dere tenker å rydde må vi også vite, slik at vi vet når vi skal planlegge stopp ved stedet dere har plassert sekkene. Det må være ved en vei som store lastebiler kan kjøre på.

Sekker som skal brukes til strandrydding, hentes hos kommunen, og MNA kan kjøre ut. Sekker som inneholder rein og tørr plast må enten merkes med det, eller MNAs lysegrønne sekker kan benyttes.

Større grovavfall som f.eks. kreosotstolper, større plast-gjenstander, metall, hvitevarer, elektronisk avfall, bilbatterier, farlig avfall, båter o.l. må hentes separat. Dersom slikt avfall er samlet inn må kontaktpersonen gi beskjed til MNA om dette. Det er også mulig å levere inn ønske om container (10m3) for oppsamling av større grovavfall. Dette gjøres samtidig med at dere gir MNA beskjed om at dere skal rydde.

De som rydder kan også levere dette avfallet uten ekstra kostnad direkte til en av MNAs gjenvinningsstasjoner. Da er det viktig at dere gir beskjed om hvor mange sekker som er innlevert.

Premiering

Det blir trukket ut 3 vinnere blant de som har deltatt på ryddeaksjonen.
1.premie – 5000 kr
2.premie – 3000 kr
3.premie – 1000 kr
Vi tar utgangspunkt i de som har hentet/fått sekker og kontrollerer at vinneren har deltatt på ryddeaksjonen.)

Det vil også bli en separat konkurranse for beste bilde. Legg gjerne ut bilder på https://www.facebook.com/events/1088894661174862/ som er en egen facebookside for strandryddingen i Midt-Norge. Bruk #holdmidtnorgerent dersom du legger ut bilder på Instagram eller på facebooksiden.

HUSK – at det er generelt bålforbud fra 15.april, og at det i perioder av aksjonen kan være ferdselsforbud på holmer og øyer hvor fugl hekker. Ta hensyn til dette når dere rydder. Din kommune vet hvor det er slikt ferdselsforbud og særskilt bålforbud.

Det er mulig for skoleklasser/trinn/skoler å besøke vårt avfallsanlegg på Stormyra i Overhalla for å få en omvisning der, samt lære mer om avfall, avfallshåndtering, mengder, hva som skjer med avfallet – og hva det blir til. Skoler kan søke om transportstøtte til slike turer.

%d bloggere liker dette: