Arbeidet i gang med «superlinja»

Fosna-Folket.no

Arbeidet med å reise mastene til den nye 420 kV-ledningen som skal krysse Fosen, er nå i gang både nord og sør for Fosenhalvøya.

Sentralnettlinja gjennom Fosen kommer i forbindelse med den store vindkraftutbyggingen. Linja skal dessuten øke nord-sør-kapasiteten i sentralnettet og styrke strømforsyningen.

2019
I sør er arbeidet i gang mellom Surna og Snilldal, for linja som skal komme fra Trollheimen og inn i Fosen sørfra. Nordfra reises nå mastene i Bangdalen sør for Namsos. Her skal linja etter hvert kobles på fra Skage i Overhalla like nord for Namsos. Denne linja vil etter hvert komme inn i Fosen via Ågård i Namdalseid. Der vil den krysse fylkesvei 17 og gå videre gå gjennom Osen kommune og treffe den store nye trafostasjonen som skal på plass i Storskaret, Hofstad i Roan, – og så videre sørvestover til Storheia trafostasjon på Storheia – et anlegg som også er satt i gang.

Både for Snilldal–Surna og Skage–Åfjord skal prosjektene stå ferdige i løpet av 2019. Sammenkoblingen av de disse to via Trondheimsfjorden skal komme noe senere.

Fosna-Folket tok tirsdag turen til Bangdalen, hvor den aller første masta ble reist onsdag i forrige uke.

Kroatia
Statnett har opprettet sin hovedbase på Sjøåsen.

HMS-leder for Statnett for linja Skage – Storheia, Jogeir Brøndbo, tar oss med ut i anleggsområdet. Han har også ansvar for kontroll og kvalitetssikring av mastene som settes opp. I Bangdalen legges den nye linja parallelt med en eksisterende høyspentlinje.

Det er den kroatiske kraftledningsentreprenøren Dalekovod som ble tildelt kontraktene på å bygge 180 kilometer med ny kraftledning for hele prosjektet Namsos-Surna. Og det er kroater vi finner ute i arbeid med både montering av mastene og oppsett.

– Alle delene til mastene ble fraktet fra leverandøren Mitas i Tyrkia i konteinere sjøveien, og så losset i Namsos. Disse er så kjørt ut til et par oppsamlingsplasser. Fra oppsamlingsplassene kjøres de etter hvert ut til plasser som er avsatt for montering. Her er det ulike lag som jobber med å montere delene til større enheter. Alt er tydelig merket fra leverandøren, så det er som flatpakker, forklarer Brøndbo.

Når større elementer er satt sammen blir så de fraktet ut til der hvor fundamentene er med helikopter, og så blir hver mastedel montert opp av kroatiske arbeidere. Det er de private selskapene NORD Helikopter AS og HeliScan AS som står for helikoptertjenestene.

Grønn, rød og hvit
– Hvor høye er mastene?

– Det varierer. De laveste er rundt 17–18 meter høye, mens de som er høyest måler opp til rundt 35 meter. Hver mast er konstruert spesielt for terrenget for hvor den skal stå. Noen av mastene er dessuten grønne for å smelte inn i terrenget, mens andre som må være mer synlige på grunn av flysikkerheten er i farene rød og hvit, sier Jogeir Brøndbo.

Mellom Skage og Åfjord skal hele 315 mastre opp. Nærmere 16.000 turer må helikoptrene ta innen linja er på plass

– Har arbeidet glidd greit så langt?

– Ja, det har gjort det. Vi har fullt fokus på sikkerhet for å unngå ulykker. Det er mange i arbeid, tungt utstyr involvert og klatring i høyden. Mange aktører er involvert, så det er viktig at alle kjenner kjørereglene godt for å unngå ulykker, sier Brøndbo.

I gang i Osen
Lierne Utmarksservice, som har kontrakten på ryddingen av kraftgata, har nå startet skogrydding i Osen og vil jobbe seg sørover.

– Vår ledningsentreprenør Dalekovod vil i henhold til fremdriftsplanen starte med fundamentering i Osen i juni/juli og videre reising av mastene i august. Arbeidet med fundamentering og mastreising vil også gradvis bevege seg sørover, opplyser kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson i Statnett.

Første delstrekning mellom Namsos og Hofstad skal ferdigstilles i løpet av 2018.

– Den største ledningsaktiviteten på Fosen vil skje i siste halvdel av 2017 og videre utover i 2018 og 2019. Hofstad transformatorstasjon skal være i drift fra og med 2018, mens transformatorstasjonen i Åfjord skal settes i drift året etter – i 2019, legger Martha Hagerup Nilson til.

%d bloggere liker dette: