App og viltkamera fanger rovdyr

Aftenposten.no

En app knyttet opp til rovdyrrapporteringen gir direkte melding til naturoppsynet om observasjon av rovvilt.

Bilder og melding om sett rovdyr kan nå sendes direkte inn på en app som er knyttet til Rovdata og det norsk-svenske rapportsystemet Skandobs. Derfra legges informasjonen om rovdyr inn på et kart.

Via en app på telefonen kan du legge funnene inn når du er ute i skog og mark. En sms sendes da direkte inn til Statens Naturoppsyn, som kan bekrefte funnene.

Sender sportegn med app

Ole Bjørn Skoe fra Telemark bruker Skanobs nettside og app’en jevnlig.

– Bilder sender jeg som regel fra pc, men spor og andre tegn på rovdyr sender jeg direkte med mobiltelefon via app’en, sier Skoe.

– Viltkamera er jo blitt allemannseie. Sånt blir det mange gode rovdyrbilder av, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Han er glad for oppslutningen fra folk som ferdes i skog og mark. De sitter nå på et bildearkiv på 3000 bilder.

Telemark topper listene

Over 9000 personer er registrert som brukere av app’en eller nettsiden til Skandobs. Bare siden nyttår har 1000 personer koblet seg på.

Bilder av rovdyr, spor, avføring, pelsrester og meldinger om hva folk har sett legges inn i basen. Telemark topper fylkesvis listen med 1250 brukere, fulgt av Nord-Trøndelag og Hedmark. 4200 av brukerne er fra Norge mens cirka 4800 er fra Sverige.

– Økningen har vært størst i vårt naboland i øst, sier Kjørstad.

Stor verdi for registreringen

Kjørstad mener folks engasjement er av stor verdi for registreringen av rovdyrbestanden.

– Slik kan vi få best mulig bestandstall, sier han.

– Men er det ikke slik at konflikten rundt rovdyr gjør enkelte betenkte over å mede fra?

– Vi opplever nok at enkelte ikke vil dele sine observasjoner med oss. Det må være opp til hver enkelt, sier Kjørstad.

Kart viser hvor dyr er sett

Observasjonene som sendes inn, legges direkte inn på et kart på nettsiden til Skandobs. Per 11. februar i år er det registrert til sammen 5244 observasjoner av ulv, bjørn, gaupe og jerv i Norge og Sverige.

Alle meldinger legges inn på et kart på nettsiden. Ved ulik merking antydes sikkerheten i observasjonen.

– Det er heller ikke alt som sjekkes, spesielt ikke der vi fra før vet at det er rovdyr av denne typen. Ulveobervasjoner blir sjekket uansett, sier Kjørstad.

%d bloggere liker dette: