Åpner døren for hemmelig investor

DN.no

En hemmelig internasjonal investor kan få Statnett til likevel å bygge sentralnett for over fem milliarder til vindkraft i Trøndelag.

Torsdag møtes Statnetts styre med sikte på å forkaste planene om å bygge ut nett i Trøndelag for mellom fem og syv milliarder kroner. Det er innstillingen fra konsernledelsen i Statnett etter at Statkraft har droppet alle planer om vindkraft i Norge.

– Vi har konsesjon til å bygge ut nett der hvor vindkraften var planlagt dersom det er samfunnsøkonomisk lønnsomt, Det betyr at vindparkene både på Fosen med 600 MW og i Snillfjord med 400 MW må bygges ut. Det står fast. Etter Statkrafts beslutning ser det ut til at vi må si opp avtaler med leverandører med sikte på utbygging, sier Statnetts styreleder Kolbjørn Almlid.

Fredag skrev DN at en stor finansiell aktør, som har vært inne som en ekstern investor på Fosen, nå jobber iherdig med sikte på å kunne overta Statkrafts prosjektandeler.

Hvit ridder

– En hvit ridder som kan redde vindkraften i Trøndelag, kalte DLA Piper-partner Fredrik Lindblom sin klient i DN fredag. Han vil ikke navngi selskapet, men beskriver interessenten som «et stort velkjent firma med store finansielle muskler, men også med en betydelig industriell tyngde.»

– Vår klient oppfatter prosjektene som gode, og har et annet syn enn Statkraft, sa Lindblom i DLA Piper.

Statkraft hadde lagt opp til å gå inn med rundt åtte milliarder kroner i de seks planlagte vindkraftparkene i Trøndelag. For å overta, mener investoren det er nødvendig at norske myndigheter er konstruktive og at Statkraft samarbeider.

Dersom utbyggere henvender seg til oss med realistiske og seriøse planer, vil vi lytte til dem og være åpne for å se på hva de nye alternativene består i, sier Almlid.

Åpen

Han tar forbehold om at konsesjonen kan stenge for nye aktører, men både Statkraft og NVE bekrefter til DN at konsesjonen er knyttet til selskapene som bygger ut og ikke eierne bak. Dermed kan Statkraft fritt selge sine eierandeler i utbyggerselskapene SAE Vind og Fosen Vind.

Tidligere har Statkraft ikke kunnet forskuttere om de vil være villige til å selge, men forsikrer nå at de er villige til å selge.

– Vi vil ikke stille oss i veien dersom andre vil bygge ut vindkraften, sier Knut Fjerdingstad, pressetalsmann i Statkraft.

Men om Statkraft er villig til å leie ut sine ansatte som har stått for prosjekteringen av vindkraftplanene så langt, er for tidlig å si.

– Det vil vi måtte ta stilling til hvis det blir et tema, sier Torbjørn Steen, informasjonssjef for vindkraft i Statkraft.

%d bloggere liker dette: