Ap-politiker søker fritak fra alle politiske verv

Fosna-Folket.no

Bente Sandmo, representant for Arbeiderpartiet i Roan, søker om fritak fra alle kommunale verv for resten av valgperioden 2015 – 2019.

Søknaden er dokumentert godkjent, ifølge saksbehandler Åshild Irene Hauknes i Roan kommune.

Vervene

Bente Sandmo innehar følgende politiske verv i Roan kommune:

* Medlem av kommunestyret

* 1. vara (AP) til formannskapet

* 1. vara til valgnemnd.

* 1. vara til Administrasjonsutvalget

* 1. vara til Skatteutvalget

* Medlem (nestleder i hovedutvalg for helse, sosial, omsorg og kultur – HSOK)

* Medlem (leder) – Kommunalt råd for funksjonshemmede

* Medlem – Meddommere til allm.domstol (01.01.2017 – 31.12.2020)

Onsdag

Roan kommunestyre skal behandle søknaden fra Sandmo under kommunestyrets samling førstkommende onsdag. Kommunelovens paragraf 15.2 sier:

«Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet».
Valgnemnda legger fram sin innstilling i møtet.

%d bloggere liker dette: