ADRESSERING

Roan.kommune.no

Nesten alle bolighus, fritidshus og næringseiendommer i Roan kommune har nå fått tildelt offisiell adresse.

Nesten alle bolighus, fritidshus og næringseiendommer i Roan kommune har nå fått tildelt offisiell adresse.

Etterhvert vil også veinavnskilt også komme på plass.

Mer enn en adresse?

De fleste som har fått tildelt mer enn en adresse har fått tilsendt kart som viser hvor de forskjellige bygningene ligger. Du kan også besøke www.SeEiendom.no og søke på adressenavn og nummer.

Den offisielle veiadressen

Den offisielle veiadressen, dvs. adressenavn og adressenummer, skal sørge for at det blir enklere å finne fram til bygningen, huset eller personen man er på jakt etter. Dette gir en enklere hverdag for Posten og nødetatene, og langt større sikkerhet for den som bebor eiendommen.

Når du har fått tildelt offisiell adresse er det nyttig å vite at

Dersom den tildelte veiadressen er din bosteds- eller næringsadresse, blir veiadressen også din nye postadresse dersom ikke postboks eller annet er avtalt med Posten.

Både Posten og Folkeregisteret blir automatisk informert om adresseendringen og trenger ikke ny beskjed.

På Postens nettsider kan du informere kontaktene dine om den nye adressen: www.posten.no\meld-riktig-adresse

kontrollere om Posten har registrert din rette postadresse, og eventuelt endre denne selv: www.posten.no\min-side-adresse.

Dersom du har spørsmål til Posten kan du kontakte Posten kundeservice på telefon 04004 eller på nettsiden.

Erfaring fra andre kommuner viser at noen personer har fått tildelt feil veiadresse fordi de på tildelingstidspunktet var registrert bosatt på feil eiendom. Dette skyldtes at de ikke hadde meldt flytting ved flytting internt i kommunen. Hvis man har flyttet internt i kommunen og ikke har meldt flytting må dette gjøres snarest.

Flytting kan også meldes ved hjelp av bankid (eller minid) på http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Flyttemelding-til-folkeregisteret/

Husnummeret

Adressenummeret er tildelt ved avstandsadressering, som går ut på at nummeret blir fastsatt ut fra avstanden i meter fra starten av vegen og til avkjørsla til huset delt på 10. Dersom det er 1000 m fra starten av veien til avkjørsla til huset, vil huset få nr 100.

Adressenummerskiltet markerer den enkelte atkomst. I følge matrikkelforskriften § 57 er huseier eller fester ansvarlig for å sette opp nummerskilt på egen bygning eller eiendom. Det forutsettes derfor at adressenummerskilt settes opp så snart som mulig etter at adressevedtaket er meddelt.

Lokalt kan husnummer bestilles fra XL-Bygg på Hopstad. Det er også mulig å bestille nummer på nett, blant annet fra posten.
Skiltet må være tydelig, og skal plasseres synlig fra veien. Dersom selve adresseobjektet ligger et stykke fra veien må skilt settes opp ved veien. En bør da ha egne skilt på huset i tillegg. Er det flere adresseobjekt må en ha flere skilt ved veien og på huset. En må unngå å sette opp skilt på porter og lignende som ikke er synlige når de er åpne.

Størrelse og utforming

Vanligvis anvendes teksthøyde H = 105 mm og skilthøyde 150 mm. Skiltbredden varierer med siffer-antallet som brukes og skal være 150 mm for 1-sifret tall, 220 mm for 2-sifret tall og 280 mm for 3-sifret tall.

Veier med sidegrener

Henvisningsskilt bør brukes ved sidegrener til samme vei, slik at det er enkelt å se hvilke adresser som ligger til sidegrenen.

Kontakt gjerne kommunen ved Teknisk avdeling dersom noe er uklart.

%d bloggere liker dette: