ADRESSE TIL ALLE

Roan kommune.no
I løpet av året skal de aller fleste boliger og fritidsboliger i Roan få nye adresser med veinavn og nummer.
Det er et overordnet mål at alle skal få en ensartet adresse innen 2015.


I dag er det vanskelig å finne fram i vår kommune. Etter hvert som nesten alle samfunnstjenester sentraliseres blir lokalkunnskapen borte. Ambulanse, brannvesen, post og taxi har stor nytte av eksakte og entydig adresser, og tydelig merking av veier og hus. Adressene kan bidra til å redde liv, og det blir lettere å finne den personen man er på jakt etter. Adressene benyttes av Folkeregisteret, Posten og alle navigasjonssystemer. Ved kjøp på nettet må også adresse oppgis.

I Roan har dette arbeidet stått på vent en stund, med den følge at vi nå må ta et skippertak for å bli ferdige i tide. Navnegruppa som ble oppnevnt i 2010 er nå satt i sving med å finne navn på ca 75 veier. De vil gjerne ha innspill og navneforslag fra kommunens innbyggere. Derfor har vi laget kart som viser hvilke veier som skal tildeles navn. Veiene er nummerert for dem som vil komme med forslag.

Navneforslag sendes pr. post til Roan kommune, 7180 Roan, eller pr mail til post@roan.kommune.no innen 1. mars.

Veiene bør ha minst fire adresser for å få navn. I tillegg vil det bli laget adresseområder der det er spredt bebyggelse og langt fra vei. Disse kartene blir utlagt senere.

Når veinavnene er vedtatt i formannskapet, og skrivemåten er godkjent etter lov om stadnamn, blir adresser lagt inn i kartverket for hver eiendom. Alle vil så bli tilskrevet om sin nye adresse.

%d bloggere liker dette: